De juiste zorg op het juiste moment,
op de juiste plek
zorg voorkomen, zorg verplaatsen, zorg veranderen

Digitale zorg volgens Aranea

Hoe geeft u inhoud aan digitale zorg vraagstukken, met oog voor zorguitkomst, patiëntbeleving en uw medewerkers? Het zorglandschap is constant in beweging. Zo verdubbelt de vraag naar zorg in de komende jaren. Onderwerpen als netwerkzorg, digitale gegevensuitwisseling en gepersonaliseerde zorg domineren de agenda. Ook verwacht de zorgklant steeds meer dat zorgpartijen begeleiding en behandeling bieden die is afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Aranea’s focus op zorg met een digitale component helpt bij deze vraagstukken. Ook focussen wij ons bij digitale transformatie op het snijvlak van mens, proces en technologie waarbij we een aanpak hanteren die wij samen met de Erasmus Universiteit ontwikkelen.

Deze aanpak combineert een breed scala aan aspecten op weg naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek, Waardegedreven Zorg en aantrekkelijk werk voor uw medewerkers. Om dit goed te doen hebben we kennis in huis op alle Nictiz lagen. We verbinden die in een multidisciplinair team met elkaar en helpen u zo op een pragmatische manier bij uw uitdagingen. 

Vertrouwde gids voor uw digitale zorg organisatie

Aranea heeft een uitgebreid track record in care en cure: van ziekenhuizen tot VVT, van eerste lijn tot GGZ, en van zorgcentrales tot GGD. Wij helpen u graag de beste weg te kiezen in uw digitale transformatie. En als u wilt gaan we met u, uw organisatie en uw medewerkers op weg. We hebben daarbij maar één doel voor ogen: beter georganiseerde zorg. Lees hieronder wat Aranea kan betekenen voor de digitale transformatie van uw zorg organisatie.

Zorg 2

Aranea helpt u graag bij:

Digitale strategie

Uw digitale strategie geeft richting aan de inzet van digitale componenten in de zorg die uw organisatie biedt. Deze digitale strategie vormt de vertaalslag van uw zorgvisie naar uw zorgprogramma’s en uw ICT projecten.

Een praktische digitale zorg strategie helpt u bij het maken van de juiste keuzes en vermindert de kans op desinvesteringen, juist nu de veranderingen elkaar snel opvolgen. We toetsen deze digitale zorg strategie ook tegen landelijke plannen en regionale ontwikkelingen, en brengen bewezen referentie architecturen in.

Zorgpaden

Zorgpaden ontwikkelen zich sterk door nieuwe inzichten in begeleidings- en behandelmogelijkheden te voorzien van digitale componenten. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen, het inzetten van VR en AI, ziekenhuis verplaatste zorg, telemonitoring en persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Dat is mooi, maar hoe gaan we die technologische innovaties in onze zorgpaden gebruiken?

Privacy & security

Bewust omgaan met de persoonsgegevens van cliënt, patiënt en medewerker staat bij ons voorop. Informatieveiligheid gaat namelijk over privacy plus de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw informatie en data op systeem-, proces- en gebruikersniveau. 

Denk hier bijvoorbeeld aan de voorbereiding op een NEN-7510 certificering, het implementeren van een ISMS of het verhogen van het bewustzijn bij uw medewerkers.

Inzicht &
Samenhang

Hoe reageert u op veranderingen in de vraag naar zorgdiensten, financieringsstructuren en demografische ontwikkelingen? We bedoelen hier niet alleen gewijzigde klantbehoeften, veranderingen in producten en diensten, processen, informatiebehoeften en technologie. Ook nieuwe wet- en regelgeving dwingen organisaties tijdig te anticiperen om kwaliteit te blijven bieden en aantrekkelijk te blijven. 

Maar waar begint u? En als u weet waar u naartoe wilt, hoe vindt u de weg daarnaartoe tussen alle complexe relaties van al deze organisatie aspecten? Aranea helpt u graag inzicht en overzicht te creëren. In de samenhang tussen de organisatie-, proces-, informatie-, applicatie- en infrastructuur lagen op de schaal die past bij uw organisatie. Zo kunt u die samenhang bewaken en flexibel anticiperen op veranderingen in het zorglandschap. 

Portfolio-, programma- en projectmanagement

Uw veranderingen vinden plaats in de vorm van projecten en programma’s. U had er vast al veel lopen. Met een bomvolle projectenkalender en een nieuwe digitale roadmap erbovenop plus een waaier aan innovatie- en subsidietrajecten rijst al snel de vraag: hoe goed is uw zicht op de status van al die projecten en programma’s?

Maar vooral: hoe helder is uw inzicht welke projecten en programma’s maximaal bijdragen aan het realiseren van uw zorgvisie en strategie? En als het ergens knelt, weet uw organisatie dan de juiste keuzes te maken welke projecten te versnellen, temporiseren of misschien wel te stoppen?

Integrale besturing van al uw projecten en programma’s, in lijn met uw visie, strategie en doelstellingen. Wij helpen u daarom graag een handje bij portfolio-, programma- en projectmanagement: om het goed te doen, om het beter te doen, om het slimmer te doen.

Interim
management

In iedere zorgorganisatie komen onvoorziene situaties voor. Of het nu gaat om een vertrekkende manager of een interne wijziging die directe actie vraagt.  

Voor een belangrijke vacature of nieuwe positie kan het aantrekkelijk zijn om te werken met een kwartiermaker van Aranea. Onze collega neemt dan tijdelijk de positie voor u in, start het organisatie-onderdeel op, strijkt alle opstart-hobbels vlak en bereidt zo een goede start voor van degene die u permanent in deze positie wilt laten starten. Of zij of hij komt er met u achter dat de bedachte rol door nieuwe ontwikkelingen misschien beter helemaal niet zo wordt ingevuld als vooraf bedacht. 

Aranea in de Zorg

Het is de missie van Aranea om maximale waarde te creëren door het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van mens, proces en informatietechnologie. Volgens het Nictiz model vormen we zo de verbinding tussen de wereld van de zorg en de wereld van de techniek binnen uw organisatie. Dat kunnen we goed omdat we op alle Nictiz-lagen deskundigen in huis hebben. Van IT-infrastructuur tot organisatiebeleid, informatiebeveiliging en wet- en regelgeving.

Het zorglandschap is sterk in beweging. Aranea heeft een uitgebreid track record in care en cure: van ziekenhuizen tot VVT, van eerste lijn tot GGZ, van zorgcentrales tot GGD. Zo zijn we in staat snel de context te herkennen waarin uw organisatie acteert. Wij helpen u graag de beste weg te kiezen bij uw digitale transformatie. En als u wilt gaan we met u, uw organisatie en uw medewerkers op weg. Met maar één doel voor ogen: het bieden van betere zorg met minder kosten.

Heeft u hulp of advies nodig om de beste weg te kiezen in uw digitale transformatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze collega onderaan deze pagina.

Aranea in de Zorg

Deze organisaties gingen u voor

Onze specialisten in de zorg

Zorg gerelateerd nieuws

Nog meer informatie?

Wij nemen graag contact met u op

Laat uw gegevens achter en wij zullen u zo snel mogelijk benaderen.

U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met:

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties