Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op Aranea’s privacyverklaring. We houden het graag beknopt en presenteren u de belangrijkste informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn en hoe wij die honoreren. Let wel: Aranea behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen, dus als u van uw rechten gebruik wilt maken, lees deze verklaring dan nog even terug. 

Het gaat ons niet om de AVG, maar om u

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn Europese bedrijven genoodzaakt om alle informatiestukken met betrekking tot persoonsgegevens op een veilige en adequate manier te behandelen. Wat voor Aranea al common sense en best practice was, heeft nu een formeel en bewaakt karakter gekregen. Hopelijk ten overvloede: alle informatie en persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt. Ter informatie: uw gegevens worden opgeslagen binnen de Microsoft Office365 en AllSolutions cloud omgevingen van Aranea. 

Het bezoek aan de Aranea website kan geheel anoniem plaatsvinden. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die in algemene zin iets zeggen over bezoeken aan onze website. Bijvoorbeeld aantallen bezoekers en welke pagina’s het meest bezocht worden. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Belangrijk om te weten is dat wij van Google Analytics gebruikmaken op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor de inzet van de Google Analytics cookies. IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden over een beveiligde verbinding gestuurd, zodat een website bezoek niet tot een natuurlijk persoon kan worden herleid. 

Aanspraak maken op uw rechten

Uw rechten als betrokkene zijn met de komst van de AVG als volgt geformaliseerd: 

  • Het recht op dataportabiliteit; uw persoonsgegevens mag u overdragen. 
  • Het recht op vergetelheid; u mag ‘vergeten’ / uit ons bestand ‘gewist’ worden. 
  • Het recht op inzage; u mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. 
  • Het recht op rectificatie en aanvulling; de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden op uw verzoek gewijzigd. 
  • Het recht op beperking van de verwerking; als u minder persoonsgegevens door ons wilt laten verwerken, dan passen wij de verwerking daar op aan. 
  • Het recht op gevrijwaard blijven van geautomatiseerde besluitvorming en profilering; bij alle verwerkingen en acties is sprake van menselijke tussenkomst. 
  • Het recht op bezwaar; u mag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. 
  • Het recht op duidelijke informatie; op uw verzoek zullen wij u duidelijk informeren over wat Aranea precies met uw persoonsgegevens doet. 


Om aanspraak te maken op een van bovenstaande rechten, of voor enige andere vraag over privacy, kunt u contact opnemen via
info@aranea.nl o.v.v. Privacyverklaring. U kunt dan rekenen op een snelle reactie en onze volledige medewerking. 

Privacyverklaring 2

Nog meer informatie?

Wij nemen graag contact met u op

Laat uw gegevens achter en wij zullen u zo snel mogelijk benaderen.

U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met:

Aad van den Boogaart

Aad van den Boogaart

Managing director

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties