Agile is een mindset (en dus meer dan een alternatieve projectmanagement methode)

Agile is tegenwoordig een veelbesproken term, en je kunt geen kantoor meer binnenlopen waar agile werken niet hoog op de agenda staat. Maar agile gaat verder dan alleen een projectmanagement methode. Het is een mindset die de manier waarop organisaties werken transformeert. Agile is een containerbegrip geworden waar veel aan opgehangen wordt en daarmee positieve en negatieve associaties oproept. In dit artikel verken ik de essentie van agile, de rol van verschillende methodieken zoals scrum en kanban, en het belang van een mindset die verder reikt dan alleen de IT-afdeling.

Terug in de tijd

Agile is in eerste instantie ontstaan uit onvrede bij softwareontwikkelaars, die merkten dat wensen tijdens het ontwikkelproces vaak veranderden terwijl ze tegelijkertijd onder hoge druk moesten presteren. Dit leidde tot de opkomst van agile methodieken en het idee van het werken in korte iteraties of sprints, waarbij producten tussentijds deels worden opgeleverd om bij te kunnen sturen. Agile werken stelt organisaties daardoor in staat om sneller op de markt te komen, kosten te verlagen, kwaliteit te verhogen en de medewerkerstevredenheid te verbeteren.

De kern van agile

Het startpunt van agile werken is altijd het begrijpen van de gewenste doelstellingen. Of het nu gaat om het verlagen van kosten of het verbeteren van de kwaliteit, het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van wat er bereikt moet worden. Vaak ontbreekt het organisaties aan een concreet antwoord op deze vraag. Agile werken begint vaak bottom-up, waarbij softwareontwikkelingsteams worden getraind in scrum en kanban en zo verder groeien. Hun ontwikkeling en rendement stopt helaas bij de grenzen van de IT afdeling. Om het volledige potentieel van agile te benutten moet de hele organisatie betrokken zijn. En moet dus ook de hele organisatie de juiste mindset ontwikkelen.

Een agile organisatie

Agile denk en doen is dus niet alleen van toepassing op IT-afdelingen, maar dringt de hele organisatie door. Dit brengt nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. Het gaat niet alleen om het volgen van een agile framework, maar om het creëren van bewustwording en gedragsverandering die zijn gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie. Agile werken moet worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk en een onderdeel worden van de identiteit van de organisatie.

Voorbeeld uit de praktijk

Om dit toe te lichten gebruik ik graag een overheidsorganisatie als voorbeeld die een agile framework heeft geïntroduceerd, vanuit de directie besloten. Dit begon met het creëren van bewustwording en betrokkenheid bij het managementteam. Als eerste werd stilgestaan bij het ‘Waarom’ van agile werken; wat willen we ermee bereiken? Tegelijkertijd zijn de vragen gesteld: Wie zijn wij eigenlijk? Wat zijn onze visie en missie? Hierbij werden de onderliggende principes van agile geanalyseerd, gekoppeld aan doelstellingen en vertaald naar concrete acties. Daarna ontstaat denken, vervolgens doen en tot slot een mindset. Gedurende dit proces is het belangrijk om bewust te leren, ervaringen op te doen en te leren van zowel successen als mislukkingen.

Dit heeft geleid tot een herindeling van de teams waardoor er overzicht van de waardestromen ontstond en inzicht in de voortgang van product en diensten kwam. Maar ook vraag en capaciteit zijn veel beter op elkaar afgestemd. Is er teveel vraag? Dan wordt dat direct teruggebracht zodat de teams en de organisatie in balans blijven.

PDCA-cyclus

Het invoeren van een agile mindset is geen eenmalig proces. Het is een continu proces van verbetering, leren van je prestaties en voortdurend de Plan Do Check Act-cyclus doorlopen. Agile werken vereist een cultuur van voortdurend leren en verbeteren, waarbij successen worden vergroot en tegenslagen worden verkleind. Het is cruciaal om de mindset warm te houden en regelmatig aandacht te besteden aan in- en uitstroom van personeel om de identiteit en het volwassenheidsniveau van de organisatie levendig te houden.

Kortom, agile is meer dan alleen een alternatieve projectmanagement methode. Het is een mindset die organisaties helpt om succesvol te navigeren in een complexe en veranderlijke omgeving. Ben je benieuwd hoe je bij jouw organisatie agile als mindset op de agenda kan zetten én houden? Neem dan vrijblijvend contact op, ik denk graag mee.

 

Erik Kieboom

Erik Kieboom

Erik is het grootste deel van zijn carrière actief met begeleiding en advisering van organisaties bij hun veranderreizen zoals bijvoorbeeld implementaties van complexe IT-systemen, de adoptie van nieuwe werkmethoden en cultuurveranderingsvraagstukken. Zijn oog voor de pragmatiek, haalbaarheid en duurzaamheid van veranderingen draagt bij aan het neerzetten van een gezonde en menselijke basis van verandercapaciteit bij klanten.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties