De kracht van Business Games

Business Games

De laatste tijd krijgen we steeds meer aanvragen voor Business Games. Niet zo verwonderlijk. Ze zijn niet enkel leuk; ze werken ook nog! Maar wat doen ze nu precies? In deze blog zet ik 5 succesfactoren uiteen: 1. Business Games bieden speelruimte Los van je harde, zakelijke werkelijkheid krijg je met Business Games de kans […]

5 kenmerken van wendbare zorginstellingen

Wendbare Zorg

Veel zorgorganisaties hebben te maken met dynamische en complexe veranderingen. Jarenlange strategierapporten en grootscheepse veranderplannen worden steeds vaker door de tijd ingehaald. Kortom, zorgorganisaties lijken vooral bezig te zijn met overleven. Dagelijks wendbaar zijn en doen is het enige antwoord. We zetten 5 kenmerken op een rijtje die de wendbare zorg versnellen: 1. Co-creatief leiderschap […]

De AVG: 10 guidelines!

AVG

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking voor de gehele EU. Deze wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Daarnaast krijgen klanten en medewerkers meer rechten. U dient als organisatie meer dan ooit aan te tonen dat u data veilig opslaat. Organisaties […]

BiSL®Next: what’s next?

Informatiemanagement en datagedreven transformatie

De ASL-BiSL Foundation is onlangs met de nieuwe versie van BiSL naar buiten getreden. Na BiSL® en BiSL® 2.0 is er nu de catchy naamgeving “BiSL® Next”. In de preview die te downloaden is van de website van de ASL-BiSL Foundation staat als ondertitel “Improving Business Performance through better use of Information and Technology”. Nieuw […]

Futureproof Leadership

Enige tijd geleden werd het “Leadership Manifesto” gepresenteerd. Dit Manifesto sluit aan op het Agile Manifesto en geeft aan wat het management moet doen om het Agile Manifesto te faciliteren. Ik koppel het graag los van Agile en maak er drie basisbeginselen in houding en gedrag van. Ze hebben als doel het optimaliseren van de […]

Kruisbestuiving

De natuur kent een eeuwenoud principe; niet de sterkste soorten overleven, maar de soorten met het grootste aanpassingsvermogen. In 1859 schreef Darwin al over de evolutietheorie; het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een bepaalde groep veranderen in de loop van de tijd. De oorzaken? Genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Darwin in organisaties Het recht van ‘de meest […]