VIPP InZicht aanvragen of volgen?

De juiste zorg op de juiste plek krijgen is voor iedere Nederlandse burger van belang. Daarbij is actuele en uniforme informatie een belangrijke voorwaarde. Het realiseren hiervan kan eenvoudig en snel op een digitale manier. De minister zal daarom bij wet elektronische gegevensuitwisseling willen afdwingen. Het is daarbij geen kwestie meer óf u meedoet, maar wanneer.

Hiervoor is het programma VIPP InZicht gestart. Het doel? Elektronische gegevensuitwisseling versnellen. U bevindt zich met uw organisatie aan de vooravond van deze ontwikkelingen. U heeft daarom een keuze; gaat u als aanvrager mee of wacht u de ontwikkelingen af als volger, om ze in 2022 alsnog te implementeren? In beide gevallen kan een zogenaamde Contextanalyse u helpen bij de voorbereiding.

Aanvragen als deze vragen veel kennis, ervaring én tijd. Tijd die uw medewerkers in deze periode waarschijnlijk moeilijk vrij kunnen maken. Daar komen wij van Aranea in beeld. Wij kunnen u ondersteunen en ontzorgen bij de voorbereiding door de Contextanalyse voor uw organisatie te maken.

Met deze analyse krijgt uw organisatie een beeld van de huidige situatie en wat er voor nodig is om de gewenste situatie te bereiken. Dit alles of u nu een aanvrager of volger bent.

Het opstellen van een praktisch Plan van Aanpak waarin we de stappen zorgvuldig beschrijven om van het hier naar daar te komen, behoort tot de mogelijkheden. Tenslotte ronden we het geheel af met een Businesscase waarbij we de implementatie aan de hand van zakelijke afwegingen uit de doeken doen.

Als aanvrager kunt u aanspraak maken op een subsidie van €400.000 om dit proces met de leverancier van uw klantdossier en de veranderingen in zorgprocessen in te gaan. Daarvoor is het van belang dat alle aanvragen vóór september 2021 binnen zijn. Wees er dus op tijd bij!

Als volger kunt u geen aanspraak maken op de subsidie, maar weet u wel hoe u zich moet voorbereiden om eind 2022 alsnog aan te haken.

Mocht u er aan twijfelen of dit project wel past in het meerjarenplan van uw organisatie, dan helpen we u graag met het opstellen van een digitale strategie. Een project als het VIPP InZicht-programma is namelijk slechts één
van de stappen op de routekaart voor de digitale transitie waar uw organisatie de komende jaren ongetwijfeld mee te maken krijgt.

Meer weten? Neem contact met ons op. 

Picture of Jan Willem Wolters

Jan Willem Wolters

Jan Willems expertise uit het bedrijfsleven en de professionele dienst­verlening betreft het operationeel management rondom thema’s als digitalisering, innovatie en ondernemerschap. Met zijn verbindende kwaliteiten is hij in staat om mensen mee te nemen om verandering en groei te realiseren voor de organisatie die hij vooruithelpt.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties