Handen ineen slaan met een digitale strategie voor zorginstellingen?

Hoera, we mogen in de maatschappij weer de handen ineen slaan en samen de schouders onder uitdagingen zetten vanuit onze individuele kracht. Momenteel kunnen we niet om Covid-19 heen dat het handelen van zorgorganisaties, op de heel korte en middellange termijn, enorm beïnvloedt.

Op de langere termijn ontkomen we niet aan de beweging naar persoonlijke, nabije zorg die rekening houdt met de dagelijkse zingeving van mensen. Het denken en handelen in de zorg verschuift van behandelen en begeleiden naar preventief en zelfredzaam; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag; van instituut en centraal gebouw naar persoon en thuis. Bij elkaar opgeteld zijn het bewegingen, die uitdagingen vormen, die de zorg alleen aankan door de handen ineen te slaan. 

Gelukkig kiest de zorg meer en meer voor (regionale) samenwerkingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij zien we de verschuiving van ketenzorg naar netwerkzorg doorzetten. De uitdaging voor de zorgnetwerken is het bouwen aan een praktische samenwerking tussen zorgpartijen in een netwerk dat zich snel aanpast aan maatschappelijke-, bestuurlijke- en zorgontwikkelingen. Waarbij de onontbeerlijke informatie-uitwisseling veilig, goed beschermd en betekenisvol verloopt.

Aandacht binnen zorgorganisaties is er voor een zorgstrategie die aansluit op de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij. Het besef ontstaat dat een bijpassende digitale strategie nodig is, om de juiste informatie, op het juiste moment beschikbaar te stellen voor de juiste mensen. Informatie binnen de eigen zorgorganisatie én in het zorgnetwerk waar de zorgorganisatie onderdeel van is.

Een mooi voorbeeld is de Digitale strategie zorginstellingen regio Zuidoost Brabant ontwikkelt door Aranea met meer dan twintig zorginstellingen in deze regio. Een praktische strategie met relevante uitgangspunten en concrete stappen. Het is een referentie waarmee zorgorganisaties direct de handen ineen kunnen slaan bij het inkleuren van de (gemeenschappelijke) digitale strategie.

Reflecteren op de digitale strategie van uw zorgorganisatie en zorgnetwerk? De Araneanen van het zorgteam van Aranea nemen graag de tijd om samen met u in gesprek te gaan.

Erik Dinkgreve

Erik Dinkgreve

Erik is een liefhebber van muziek, fitnessen, wandelen, voetballen en principal adviseur van Aranea. Hij is altijd bezig met de bedoeling van het primaire proces en de bijdrage aan de klanten van een organisatie.  Erik heeft een passie voor vernieuwen en verbinden. Hij voelt zicht thuis bij de governance en besturing in complexe situaties. Waarbij hij de zaken terugbrengt naar eenvoudige en duidelijke proporties.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties