Vind de weg in de jungle van (technologische) mogelijkheden

De zorg staat in deze tijden onder immense druk. Het toenemend aantal ziekenhuisopnamen heeft direct effect op de reguliere zorg. Operaties worden uitgesteld, mensen moeten langer wachten op behandeling. Ook de zorg voor ouderen en andere kwetsbare groepen wordt complexer. Geen rooskleurig plaatje. Gelukkig beschikken we over steeds meer technische hulpmiddelen die de zorg kunnen ondersteunen en ontlasten.

We hebben het al eerder gezien; innovatie is niet alleen iets nieuws ontwikkelen, maar ook het (financieel) beschikbaar maken van bestaande technologie voor andere toepassingen. Zo zijn er talloze voorbeelden van hoe, met name, ouderen steeds langer en beter zelfstandig kunnen blijven.

Communicatie kan digitaal
Voor deze groep, en dan zeker dementerende ouderen, is communicatie heel belangrijk. Terwijl het, juist nu, steeds moeilijker wordt om contact te krijgen en behouden. Om deze mensen te ondersteunen zijn innovaties als beeldbellen, spraak- en gehoorversterkers van groot belang. We zien ook de opkomst van persoonlijke websites. Dit platform kan een belangrijke sleutelfunctie vervullen in het contact tussen de oudere met partner, kinderen, familie, vrienden en zelfs verzorgenden. De site kan een dagboek bevatten of tips over hoe je (dementerende) ouderen het beste kunt benaderen. Ook een agenda is mogelijk, zodat niet het ene moment iedereen op de stoep staat en een dag later niemand langskomt. Het integreren van de systemen voor beeldbellen en communiceren via een website is helemaal een mooie ontwikkeling. Wat betreft de gehoorversterking is men al een stap verder: deze zijn tegenwoordig al op afstand in te stellen.

Zorgvuldige pillendoos
Bij het teruglopen van cognitieve functies, zoals het geheugen, kan het zelfstandig innemen van medicatie moeite opleveren. Om die reden zijn er tegenwoordig slimme pillendozen op de markt. Deze worden geprogrammeerd om op het juiste moment een signaal te geven dat het tijd is voor medicatie. Daarbij worden de correcte medicatie en hoeveelheden automatisch vrijgegeven, zodat de oudere zich daar niet langer druk over hoeft te maken.

Puzzelcomputer
Sudoku’s en (kruiswoord)puzzels in de krant worden vaak als te klein en moeilijk leesbaar ervaren. Voor die mensen is de BraintrainerPlus ontwikkeld; een speciale spelcomputer met touchscreen die het lerend vermogen van (dementerende) ouderen aanspreekt. Ze kunnen de computer zelfstandig bedienen en is daarbij een bron voor contact en gezelligheid omdat er ook samen gespeeld kan worden.

Keerzijde
Mooie voorbeelden van initiatieven waarbij technologie en zorg elkaar ontmoeten. Helaas is er ook een keerzijde. De financiering van dit soort hulpmiddelen is in Nederland slecht, of beter, ingewikkeld geregeld. Deze kan van de zorgverzekeraar komen, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en dan al dan niet gecombineerd met eigen financiering.

De weg vinden in de jungle van (on)mogelijkheden is soms lang en frustrerend. Het kost tijd, energie en vraagt een behoorlijke kennis van zaken. Daar is dus nog een mooie uitdaging weggelegd voor betrokken zorgpartners.

Zoals Erik Dinkgreve al schreef in zijn blog: “Op de langere termijn ontkomen we niet aan de beweging naar persoonlijke, nabije zorg die rekening houdt met de dagelijkse zingeving van mensen. Het denken en handelen in de zorg verschuift van behandelen en begeleiden naar preventief en zelfredzaam; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag; van instituut en centraal gebouw naar persoon en thuis”.

De middelen voor zelfredzaamheid en preventie zijn er, nu nog zorgen dat de zorg er ook daadwerkelijk mee aan de slag kan.

Picture of Aad Brinkman

Aad Brinkman

Na eerder zijn sporen ruimschoots verdiend te hebben in het boeiende vakgebied van Service Management, is Aad de afgelopen jaren geleidelijk doorgegroeid naar een graag geziene adviseur en interim professional als het gaat om het aanpakken van bredere procesvraagstukken op het snijvlak van Business en IT. Hij heeft zich mede daardoor de afgelopen jaren meer en meer gericht op het domein van informatievoorziening, informatieanalyse en informatiemanagement, met een intrinsieke voorkeur voor het domein Onderwijs.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties