Design Thinking

Hoe verkrijg ik een overzichtelijk klantbeeld? Wat moet ik doen als we besluitvorming willen digitaliseren? Wat als we burgers op een efficiënte en veilige manier willen informeren? Hoe doe je dat? Waar begin je?

Relevante vragen die een uitgebreid antwoord verlangen. Soms bieden eigen ervaringen en middelen uitkomst. Maar vaker nog zien we bedrijven en organisaties vastlopen op deze vraagstukken.

Er zijn verschillende manieren en methodieken om tot een oplossing te komen. Eentje die terrein wint en door ons, als Aranea, succesvol wordt ingezet is Design Thinking.

Overgewaaid uit de ontwerpwereld, vernieuwend door de creatieve benadering. Een proces waarin de gebruiker centraal staat. Samen op ontdekkingsreis naar wat werkelijk relevant is voor het bereiken van de stip op de horizon; de behoefte van de klant vervullen.

 

“Design Thinking vraagt om inlevingsvermogen, nieuwsgierigheid en creativiteit.”

Design Thinking is niet perse een nieuwe manier van werken, maar wel een werkbare. Het vraagt inlevingsvermogen en nieuwsgierigheid. Zeker als het gaat om wat de klant wenst. Het proces is grofweg in vijf stappen op te delen:

  1. Empathize: inleven in de klant en op zoek gaan naar wat hij/zij wil of opgelost wil zien;
  2. Define: het formuleren van een scherpe probleemdefinitie;
  3. Ideate: ideeën bedenken wat te maken / hoe het probleem op te lossen en daarbinnen te prioriteren;
  4. Prototype: van het meest kansrijke idee een prototype maken;
  5. Test: testen van het prototype en aanpassingen doorvoeren net zolang tot dat het resultaat goed is.

Het voordeel van Design Thinking is dat er steeds teruggegrepen kan worden op eerdere fasen. Door dit proces te beleven met anderen, in teamverband, komen er continu nieuwe perspectieven aan het licht. Het zorgt ervoor dat de probleemdefinitie of het prototype meerdere verbetermomenten doorloopt. Het proces is toe te passen op bestaande problemen, maar ook op het creëren van innovatie.

“De gekste ideeën leiden vaak tot de meest creatieve oplossingen.”

Aan de slag
De stappen lijken op papier eenvoudig genoeg. Maar hoe begin je nou werkelijk met het inleven in die klant? Zonder eigen veronderstellingen mee te laten wegen?

Het vergt een blik op elkaar, op de ander. Door interviews af te nemen, mee te luisteren en te observeren komt er een bron van informatie vrij. Andere technieken als brainwriting en brown paper sessies kunnen helpen om de eerste ideeën op papier te krijgen. Ervaring leert: de gekste ideeën leiden vaak tot de meest creatieve oplossingen.

Het is daarom belangrijk om alle ideeën een eerlijke kans te geven en op voor- en nadelen te beoordelen. De meest veelbelovende resultaten kunnen worden omarmd en gekoesterd. Daarvan kunnen een aantal prototypes worden gemaakt, zodat ze getest kunnen worden door een gebruikerspanel.

Gezamenlijk
Maar hoe kom je er nu toe om met de juiste ideeën en prototypes verder te gaan? Iedereen heeft namelijk zo zijn favorieten. Het is belangrijk om met een gezamenlijk standpunt het proces verder te doorlopen. Zeker als er maar ruimte is voor één oplossing. Dit vraagt aandacht, positieve energie en een eerlijke zelfreflectie. Samen kijken naar waardevolle elementen en vertrouwen op intuïtie.

Het draait uiteindelijk allemaal om de (eind)gebruiker, de klant. Goede ideeën kunnen fantastische prototypes worden, maar garanderen niet direct een succesvol resultaat. Het blijft belangrijk om feedback van het gebruikerspanel te verwerken en te toetsen aan de probleemdefinitie. Steeds terugkeren naar een eerdere fase is geen falen!

Het goede verhaal
Als het prototype voldoet aan alle gestelde wensen en eisen, kan het product of de dienst werkelijk worden geproduceerd of uitgerold. Naast een stevig fundament, is het verhaal van totstandkoming er eentje die het waard is om gedeeld te worden. De medewerking en inzichten van gebruikers zijn leidend geweest voor het oplossen van een probleem of vervullen van een behoefte. Dat is het goede verhaal. Gebruikers en klanten voelen zich gezien en zullen zich sneller verbinden aan ‘hun’ product of dienst.  Is dat uiteindelijk niet wat we allemaal graag zouden willen bereiken?

Meer weten? Bekijk het seminar of neem contact met ons op. 

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties