Casus gemeente Roermond

Referentie Gemeente Roermond

Casus gemeente Roermond CASUS: Modernisering Besluitvormingsprocessen In vele producten en diensten die de gemeente Roermond levert, speelt besluitvorming een belangrijke rol. Besluitvorming is in de bedrijfsvoering van de gemeente een zeer belangrijk (sub-)proces, dat de snelheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente als geheel beïnvloedt. Het project Modernisering Besluitvormingsprocessen heeft tot doel de kwaliteit […]

Casus Reinier de Graaf

Trusted Advisor

Casus Reinier de Graaf CASUS: Verhuizing en ICT-transitie Reinier de Graaf Gasthuis ging verhuizen en vroeg Aranea het totale Programmamanagement vanuit ICT-perspectief te faciliteren. Het bleek een enorme logistieke operatie. Door effectieve samenwerking met stakeholders wisten we de infrastructuur naar het hoogste plan te brengen. Een modern ziekenhuis zit vol met ICT: van operatie- en […]

Casus DLL

Kansen bij een pandemie

Casus DLL CASUS: Program Impact Analysis DLL vroeg Aranea een impactanalyse uit te voeren en verbetervoorstellen te geven voor een omvangrijk programma dat uit dreigde te lopen. Het senior management wilde een gefundeerde keuze maken ten aanzien van het prioriteren van specifieke programmaonderdelen. Op basis van interviews en workshops hebben we de potentiële business impact […]

Casus Thetford global

Case Thetford Global

Casus Thetford Global CASUS: Implementatie IT Roadmap 2020 Als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt zag Thetford reden om de toepassing van informatietechnologie binnen de diverse bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het resultaat was de co-creatie van een ‘IT Roadmap 2020’. Aranea adviseurs hebben hierna diverse teams begeleid bij het concretiseren van de roadmap. Dit aan de […]

Casus gemeente Zoetermeer

Inbedding van Agile

Casus gemeente Zoetermeer CASUS: Integrale Dienstverlening, Zaakgericht Werken Het stadhuis van de gemeente Zoetermeer wordt de komende jaren gerenoveerd. Het doel is om na deze verbouwing zoveel mogelijk digitaal, papierloos en plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Veel medewerkers hebben op dit moment nog veel archief rondom de werkplek. Kortom, het huisvestingsconcept voor het stadhuis staat […]

Casus Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Aranea Cases Wester Bork

Casus Kamp Westerbork CASUS: Digitalisering & ontsluiting collectie Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HcKW) heeft de missie informatie over de Holocaust aan een zo breed mogelijk publiek beschikbaar te stellen. Het is haar visie om dit zoveel mogelijk te doen aan de hand van beeldende, persoonlijke verhalen. Een struikelblok op dit pad zijn oude IT systemen waarin […]

Casus Omron

Datamanagement en Informatiemanagement

Casus Omron CASUS: Road to the Cloud Als gevolg van het aflopende contract met de huidige sourcingpartner ontstond bij Omron Europe het idee een nieuwe marktanalyse te maken. Na een quick scan werd duidelijk dat er inderdaad een positieve business case leek te zijn. Men besloot opnieuw uitvraag in de markt te doen. Aranea adviseurs […]

Casus Thetford Europe

Transformeren blijft Mensenwerk

Casus Thetford Europe CASUS: IT Roadmap 2020 Het management binnen Thetford zag een groeiende discrepantie tussen de business requirements en hetgeen IT als oplossingen kon bieden. Voor Thetford reden om te herbezinnen en heel bewust te kijken naar de strategie, toepassing en organisatie van informatietechnologie binnen de diverse bedrijfsprocessen. Door de crisis was dit al […]

Casus Gemeente Druten

Case gemeente Druten

Casus gemeente Druten CASUS: KCC & Zaakgericht Werken De gemeente Druten had de ambitie om vanaf januari 2014 volledig digitaal te werken. In de rol van Programmamanager was Aranea verantwoordelijk voor de implementatie van Zaakgericht Werken, digitalisering van documenten en werkprocessen, substitutie en integratie met het klantcontactcentrum (KCC). Naast de technische inrichting en het innoveren […]

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties