Casus gemeente Roermond

CASUS: Modernisering Besluitvormingsprocessen

In vele producten en diensten die de gemeente Roermond levert, speelt besluitvorming een belangrijke rol. Besluitvorming is in de bedrijfsvoering van de gemeente een zeer belangrijk (sub-)proces, dat de snelheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente als geheel beïnvloedt.

Het project Modernisering Besluitvormingsprocessen heeft tot doel de kwaliteit van het besluitvormingsproces te verbeteren, een zo’n ‘lean’ mogelijk proces in te richten, een eenduidig proces voor alle gremia te implementeren en een zo groot mogelijke digitaliseringsslag te maken binnen het besluitvormingsproces.

In de rol van adviseur heeft Aranea bijgedragen aan de verdere implementatie bij alle gremia. En bij het realiseren van de digitaliseringsslag binnen het besluitvormingsproces. Daarnaast dragen we bij aan de manier waarop het besluitvormingsproces in de toekomst ook continue kan worden verbeterd.

 
 

Resultaten

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties