Casus Kamp Westerbork

CASUS: Digitalisering & ontsluiting collectie

Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HcKW) heeft de missie informatie over de Holocaust aan een zo breed mogelijk publiek beschikbaar te stellen. Het is haar visie om dit zoveel mogelijk te doen aan de hand van beeldende, persoonlijke verhalen.

Een struikelblok op dit pad zijn oude IT systemen waarin de collectie en persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zo is informatie niet op verantwoorde wijze digitaal te ontsluiten en kan het gewenste niveau van dienstverlening niet behaald worden.

Aranea helpt HcKW met de oplossing. Dit betekent niet alleen een digitale transformatie, maar ook het realiseren van een andere kijk op het beheren en ontsluiten van de collectie. Hiervoor is een roadmap opgesteld met betrokkenheid van het kloppend hart van HcKW; de medewerkers.

Niet enkel is nagedacht over wat er op het ICT vlak moet gebeuren, maar ook hoe medewerkers zelf richting kunnen geven aan de verandering. Dit vanuit een SCRUM aanpak, waarbij medewerkers in korte sprints meebouwen aan de kleine stappen die uiteindelijk leiden tot een toekomstbestendig HcKW.

Resultaten

Aranea werkt zonder winstoogmerk mee aan de toekomst van HcKW.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties