Casus Arkin

Casus Arkin CASUS: Customer experience Arkin is continu bezig haar organisatie te innoveren en concludeerde uit onderzoek dat er rondom de bereikbaarheid verbeterpunten waren. Het gevoel dat een beller (cliënt, potentiële cliënt, doorverwijzer) overhoudt aan een contactmoment is voor Arkin cruciaal. Aranea deed onderzoek naar de bron van de problemen, bracht de gevolgen in kaart […]

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties