Casus Thetford Europe

CASUS: IT Roadmap 2020

Het management binnen Thetford zag een groeiende discrepantie tussen de business requirements en hetgeen IT als oplossingen kon bieden. Voor Thetford reden om te herbezinnen en heel bewust te kijken naar de strategie, toepassing en organisatie van informatietechnologie binnen de diverse bedrijfsprocessen. Door de crisis was dit al geruime tijd niet meer gebeurd.

Aranea adviseurs verzorgden een uitgekiende mix van dialoog, presentaties en workshops om uiteindelijk mét elkaar keuzes te maken. In het proces hebben we flink ingezet op vertegenwoordiging van de business bij de workshops. Hierdoor hebben we continu het business-perspectief centraal gesteld.

Het resultaat was een ‘IT Roadmap 2020’ en een doorvertaling hiervan in een maatwerk presentatie die voor verschillende stakeholders is gegeven. Twee belangrijke ‘deliverables’ waren een programmaplan (doorvertaling roadmap) alsmede een financiële onderbouwing hiervoor.

 

Resulaten

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties