Casus gemeente Zoetermeer

CASUS: Integrale Dienstverlening, Zaakgericht Werken

Het stadhuis van de gemeente Zoetermeer wordt de komende jaren gerenoveerd. Het doel is om na deze verbouwing zoveel mogelijk digitaal, papierloos en plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Veel medewerkers hebben op dit moment nog veel archief rondom de werkplek. Kortom, het huisvestingsconcept voor het stadhuis staat of valt met de digitalisering.

Gezien de renovatie van het stadhuis, de introductie van Het Nieuwe Werken, de organisatiebrede digitaliseringsslag en het gegeven dat het Team Belastingen aan de vooravond staat om het belastingpakket al dan niet regionaal aan te besteden, heeft de gemeente Zoetermeer ondersteuning gevraagd.

Aranea faciliteert de inrichting van Zaakgericht Werken, met name gericht op cultuur en processen. Daarnaast voorzien we in pakketselectie- en aanbesteding van het nieuwe belastingpakket. Samengevat helpen we bij het compleet (her-)ontwerpen van digitale en zaakgerichte werkprocessen zodat de Integrale Dienstverlening naar het hoogste niveau gebracht wordt.

 

Resultaten

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties