De rol van vertrouwen en transparantie in de digitale transformatie

De digitale transformatie is een enorme verandering binnen een organisatie. Vertrouwen en transparantie zijn twee essentiële begrippen om deze transformatie te laten slagen. Deze hebben namelijk directe impact op de menselijke factor in de transformatie. Het creëren van vertrouwen en transparantie op de werkvloer is dan ook een taak voor iedereen binnen de organisatie.

In een digitale transformatie is het belangrijk dat je de hele organisatie meeneemt zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het proces. Hiervoor zijn vertrouwen en transparantie hard nodig. Een medewerker die zijn of haar kop boven het maaiveld uitsteekt en hiervoor gestraft wordt, zal de volgende keer zijn mening voor zich houden.

Verandering

Van nature houdt de mens niet van verandering. Als mensen niet weten waarom de ingezette verandering nodig is, loop je kans op negatieve effecten zoals:

  • Personeel gaat tegenwerken
  • Nieuwe applicaties of digitale werkwijzen worden aangeschaft maar niet gebruikt, waardoor je tijd en geld verspilt
  • Er ontstaat dubbel werk (schaduwboekhouding) waardoor mensen juist inefficiënter te werk gaan door hun oude werkwijze in stand te houden naast de nieuwe werkwijze
 
Vruchtbare grond voor groei

Daarom is het van belang vanaf het eerste moment het gesprek met elkaar aan te gaan. Juist een discussie met verschillende perspectieven kan een vruchtbare grond vormen voor groei. ‘Zonder wrijving geen glans’ is een spreekwoord dat hier van toepassing is. Daar moet echter aan toegevoegd worden dat wrijving zonder veiligheid en vertrouwen schade aanricht. Het vertrouwen biedt een basis waarbij elke mening de ruimte krijgt die hij verdient.

De gebruiker aan tafel

Als de eindgebruiker vanaf het begin mee aan tafel zit en zijn mening kan geven, vormt dit een veel stabielere basis voor de digitale transformatie. De eindgebruiker weet tenslotte als geen ander wat hij of zij nodig heeft. Transparantie vormt de basis voor dit proces. Wie het gesprek begint met de helft van de informatie, om bijvoorbeeld medewerkers af te schermen van ‘onnodige ruis’, maakt een valse start.

Transparantie en vertrouwen

De digitale transformatie is een continu leerproces waarbij transparantie en vertrouwen twee essentiële elementen zijn. Zoals de Dalai Lama zei: ‘’A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity’.

Wil je binnen jouw organisatie ook een transparant en betrouwbaar klimaat creëren om de digitale transformatie van meet af aan goed te laten verlopen? Schakel ons in als je betrouwbare gids door het landschap van de digitale transformatie driehoek.

Joyce Bergsma

Joyce Bergsma

Joyce is een nieuwsgierige, gedreven Business-IT-professional die met haar innemende persoonlijkheid verschillende perspectieven weet samen te brengen. Vaak zien wij haar terug in rollen als Agile Coach of Advocaat van de Duivel. Joyce komt het best tot haar recht wanneer zij al coachend de status quo uitnodigt tot een continue beter wendbare organisatie.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties