De digitale transformatie driehoek: hoe je als organisatie zelf regie voert

Voor veel organisaties staat digitale transformatie hoog op de agenda. Dit is vaak een ingrijpende verandering voor zowel de werkprocessen als de mensen die ermee moeten werken. Met inzicht in de digitale transformatie driehoek kom je als bedrijf beslagen ten ijs.

De digitale transformatie driehoek bestaat uit mens, proces en technologie. Deze drie componenten zijn in een constante wisselwerking met elkaar en verdienen alle drie continu aandacht wanneer je je in het proces van digitale transformatie bevindt.

Technologie

Veel organisaties die we spreken over digitale transformatie, vertellen over de hobbels in het technische deel van zo’n traject. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het implementeren van een nieuw ERP-systeem, het overschakelen naar online dienstverlening via een web portal, of intern gerichte automatisering die het werk makkelijker, beter en efficiënter moet maken.
In de tijd dat technologie nog volledig los werd gezien van bedrijfsvoering, ging men ervan uit dat wanneer de nieuwe applicaties eenmaal in gebruik waren, proces en mens vanzelf zouden volgen. Gelukkig wordt daar intussen anders over gedacht; de veranderingen blijken vaak zo ingrijpend dat een cultuurverandering nodig is om de technologie ook echt van waarde te laten zijn in de nieuwe processen.

Proces

In veel gevallen zijn geoptimaliseerde of nieuwe processen leidend om de digitale transformatie te realiseren. De nieuwe technologie dient deze aangepaste primaire en secundaire processen te faciliteren. Dit brengt een verandering van de werkprocessen met zich mee. Medewerkers zullen moeten (willen?!) leren met de nieuwe processen en nieuwe technologie om te gaan en zullen hun werkwijze en vaardigheden moeten aanpassen. Dit lukt pas echt als die processen en technologie aansluiten bij de inzichten en mindset van de medewerkers en de toekomstvisie van de organisatie.

Mens

Om de organisatiecultuur klaar te stomen voor een succesvolle digitale transformatie, moeten als eerste enkele zaken worden getoetst op het menselijke vlak, voordat de focus op processen en technologie wordt gericht. Waar wil je als organisatie, met elkaar, naartoe? Wie spelen hierin welke rol, hoe gedreven en alert is het team dat het straks echt moet gaan waarmaken? Welke mindset heerst er bij de medewerkers? Hoe wordt er nu gewerkt, hoe makkelijk kunnen we straks uit ingesleten patronen stappen? Nieuwe processen en ook de prachtigste systemen leveren niet op als de betrokken mensen er niet het maximale uit willen of kunnen halen. Een goede transformatie begint dan ook bij bewustwording van ieders rol in de gehele verandering.

Zo behoud je de regie

Een digitale transformatie is een ingrijpend proces dat je natuurlijk niet alleen doorloopt. Er komen veel interne afdelingen en externe partijen bij kijken die allemaal hun bijdrage leveren. Al deze inspanningen dienen goed georkestreerd te worden – en het blijft wel nog steeds jóuw proces. Als organisatie behoud je de regie door alle drie de pijlers van de digitale transformatie driehoek mee te nemen in je missie, visie en strategie. En ze dus heel expliciet in die volgorde op te nemen in je digitale transformatie roadmap. Verlies nooit uit het oog dat de mens het succes van de processen en de technologie bepaalt.

Heb je behoefte aan een gids op jouw digitale transformatie reis? Neem dan contact op voor meer informatie.

José Rebelo

José Rebelo

José is een doelgerichte Business-IT-professional die met een gezonde dosis lef verschillende rollen heeft vervuld in zijn inmiddels lange en gevarieerde carrière. José komt het best tot zijn recht als hij adviseert en begeleidt om de kansen en verwachtingen van de stijgende digitalisering om te zetten in een meer digitaal georiënteerde en wendbare organisatie.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties