Wendbaarheid in verandering: procesmatig, projectmatig of agile?

In de wereld van digitale transformaties, waar agile werken een centrale rol speelt, staan organisaties voor de uitdaging om op een effectieve manier waarde toe te voegen. Recentelijk, tijdens het faciliteren van drie Marslander managementsimulaties, werd deze cruciale vraag opnieuw naar voren gebracht. In een diepgaand gesprek met collega’s (en broers) Aad en Marten Brinkman, resp. spelleider en observator bij de simulaties, hebben we de rode draad verkend.

De Marslander simulaties: een constante stroom van uitdagingen

De Marslander simulaties, onderdeel van onze business games, draaien constant om het vinden van oplossingen voor uitdagingen die zich voordoen bij de organisatie Space-Y. Klanten eisen nieuwe producten en diensten, eindgebruikers uiten klachten over bestaande diensten en de ICT-afdeling wordt geconfronteerd met operationele issues. Dit constante veranderingsproces roept de vraag op: hoe moeten we veranderen? Moeten we gebruikmaken van processen, projectmanagement of juist een kort-cyclische agile methode?

Procesmatige aanpak – een onbekende oplossing voor het probleem

Ongeacht de gekozen aanpak moet het doel altijd duidelijk zijn. Als dat niet het geval is, rijst de vraag of er überhaupt gestart moet worden. De keuze tussen procesmatig, projectmatig of agile hangt af van hoe bekend de oplossing is. Bij een procesmatige aanpak is de oplossing voor het probleem nog onbekend. Een vaste aanpak leidt dan tot het gewenste resultaat.

Projectmatige aanpak – vooraf bepaalde oplossingen implementeren

Een vooraf bepaalde oplossing daarentegen vraagt om een projectmatige aanpak, zoals de implementatie van een standaard pakket of de vervanging van een router. De aanpak varieert per project, en de oplossing bepaalt de te volgen stappen. Hier staan dus twee uitersten tegenover elkaar.

Agile methode – flexibiliteit in onzekere situaties

Agile biedt een derde optie, ideaal wanneer er een globaal maar niet volledig scherp beeld is van de oplossing. Door in korte cycli producten op te leveren kunnen organisaties waarde toevoegen voor de klant, zelfs voordat het totale plaatje volledig helder is. De aanpak en het eindresultaat zijn flexibel, waardoor er ruimte is voor aanpassingen gedurende het proces.

Flexibiliteit en de kracht van geïntegreerde aanpakken

Belangrijk is dat organisaties niet beperkt moeten zijn tot één aanpak. Afhankelijk van de gewenste verandering is het verstandig om de drie benaderingen te beheersen en flexibel te kiezen hoe de verandering kan worden aangepakt. Bovendien kunnen elementen uit elke aanpak bijdragen aan andere vormen van verandering.

Of het nu gaat om visuele weergave van taken, gezamenlijke besluitvorming of het ervaren van de Marslander simulatie; het integreren van elementen uit verschillende aanpakken kan de effectiviteit vergroten. Het mooie van deze diversiteit is dat, wanneer een verandering herhaald moet worden en alles al bekend is, er zelfs een vierde vorm van veranderen ontstaat: de standaard wijziging, die simpelweg geautomatiseerd kan worden.

Excelleren in digitale transformatie

Voor verdere vragen over verandering en de meest geschikte aanpak, of om de ervaring van de Marslander simulatie te verkennen, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om organisaties te helpen excelleren in hun digitale transformatie, ongeacht de gekozen route naar verandering.

Aad Brinkman

Aad Brinkman

Na eerder zijn sporen ruimschoots verdiend te hebben in het boeiende vakgebied van Service Management, is Aad de afgelopen jaren geleidelijk doorgegroeid naar een graag geziene adviseur en interim professional als het gaat om het aanpakken van bredere procesvraagstukken op het snijvlak van Business en IT. Hij heeft zich mede daardoor de afgelopen jaren meer en meer gericht op het domein van informatievoorziening, informatieanalyse en informatiemanagement, met een intrinsieke voorkeur voor het domein Onderwijs.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties