Wendbaar binnen de kaders: Synergie tussen agile architectuur en enterprise ontwikkeling

In het tijdperk van continue digitale verandering is een agile enterprise architectuur essentieel. De uitdaging ligt in het behouden van flexibiliteit binnen vastgestelde regels en kaders. Op de werkvloer merken veel professionals een kloof tussen architecten en agile ontwikkelteams. Ontwikkelaars klagen vaak over de beperkende ‘big design up front’ benadering van architecten, die hun creativiteit en productiviteit zou hinderen. Omgekeerd zien architecten dat agile teams geneigd zijn leidende principes en standaarden te negeren, wat een efficiënt systeemlandschap in de weg staat. Dus hoe blijf je wendbaar binnen deze regels en kaders?

De evolutie van enterprise architectuur

De rol van enterprise architectuur in de informatievoorziening wordt vaak als een obstakel gezien. De fundamentele principes en standaarden die door architecten worden vastgelegd, staan vaak haaks op de agile filosofie. De traditionele benadering van enterprise architectuur concentreert zich op de behoeften van de business en hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen. Vanuit een bestaand IT-landschap wordt een visie ontwikkeld die aangeeft welke IT-voorzieningen nodig zijn om de business optimaal te ondersteunen. Deze aanpak leidt tot roadmaps en governance modellen om ontwikkeling in lijn te brengen met de architectuurstandaarden.

Agile en architectuur in balans

De introductie van het Scaled Agile Framework (SAFe) heeft een keerpunt gebracht door enterprise architectuur een formele rol te geven. ‘Intentional architecture’ stelt richtlijnen op voor systeemontwikkeling, terwijl de ‘architectural runway’ een pad creëert voor het ontwikkelen van features en nieuwe mogelijkheden door middel van gewaardeerde iteraties. Dit zorgt ervoor dat nieuwe functies zo optimaal mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Het is hierbij cruciaal dat moderne architecten hun spreekwoordelijke ivoren toren verlaten en creatief zijn in het waarborgen van leidende principes en standaarden binnen de agile teams. Architectuur en agile werkwijzen kunnen uitstekend samengaan, mits bepaalde organisatorische voorwaarden goed geregeld zijn.

Samen naar de top

Het vinden van een harmonie tussen agile methoden en de principes van enterprise architectuur vereist een balans tussen flexibiliteit en structuur. Het gaat om het samenbrengen van het beste van beide werelden: de richting en stabiliteit van een goed doordachte architectuur met de dynamiek en aanpasbaarheid van agile ontwikkeling.

Wil je hierover van gedachten wisselen of heb je behoefte aan een sparringpartner? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Samen kunnen we de brug slaan tussen structuur en wendbaarheid, en zo de weg vrijmaken voor een succesvolle en duurzame digitale transformatie.

Foto van Antoine Cuijpers

Antoine Cuijpers

Antoine is een ervaren Business- IV/IT professional. Hij begeleidt organisa­ties in verbeter- en verandertrajecten ontstaan door o.a. maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en technologische vernieuwing. Hij helpt zijn relaties om de impact hiervan te bepalen op de missie, strategische doelen maar ook op het huidige businessmodel, de informatievoorziening en IT. Antoine is continu op zoek naar het optimalise­ren van klantwaarde door Business en IT duurzaam met elkaar in verbinding te brengen.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties