Verhoog klanttevredenheid met agile werken: Maak kennis met de PDCA-cyclus

In de wereld van agile werken is de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) een essentieel hulpmiddel om continue verbetering en aanpassing aan de snel veranderende omgeving te waarborgen. In deze blog neem ik je mee in het belang van iteraties, die de ruggengraat vormen van agile werken, en laat ik je zien waarom een goed functionerende PDCA-cyclus onmisbaar is.

Iteraties: De kern van agile

Agile werken draait om flexibiliteit en het vermogen snel te reageren op verandering. De PDCA-cyclus ondersteunt dit door een raamwerk te bieden voor continue evaluatie en aanpassing. Het is niet voldoende om alleen te plannen en uit te voeren; het continu checken en bijsturen van zowel de inhoud als het proces is cruciaal.

De cyclus volgen: plan, do, check, act

Plan: Het proces begint met een gedegen plan, waarbij doelen worden gesteld en de weg ernaartoe wordt uitgestippeld.

Do: Vervolgens wordt dit plan in actie omgezet, waarbij het team werkt aan het behalen van de gestelde doelen.

Check: Dit is het moment om te evalueren. Voldoet het resultaat aan de verwachtingen? Sluit het aan bij de wensen van de klant? Maar ook: Was het proces effectief? Was de samenwerking prettig?

Act: Op basis van de evaluatie worden verbeteringen doorgevoerd. Dit kan betekenen dat het oorspronkelijke plan wordt bijgesteld.

Belang van evaluatie en feedback

Een veelvoorkomend struikelblok is dat teams soms stoppen na de ‘Do’-fase en vergeten het werk en het proces te evalueren. In een agile omgeving is het essentieel om regelmatig stil te staan bij wat goed gaat en wat beter kan, zoals bij een Scrum retrospectief. Dit voorkomt dat kostbare tijd verloren gaat aan onnodige rework en omwegen.

Meten is ook hier weten

Hoe meet je succes binnen een agile framework? Vaak worden businesswaarden, storypoints, of de tevredenheid van de klant als maatstaf gebruikt. Bijvoorbeeld door middel van de managementtool Net Promoter Score (NPS). Hoe je ook meet, het doel is om een omgeving te creëren waarin open communicatie centraal staat. Maar ook waarin het team gezamenlijk kan reflecteren op hun prestaties en voortdurend kan zoeken naar manieren om deze te verbeteren. 

De kracht van transparantie

Voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat het ontbreken van transparantie en regelmatige checks kunnen leiden tot misverstanden en vertragingen. Het is cruciaal om vanaf het begin transparant te zijn over voortgang en verwachtingen, en om tussentijdse leveringen te gebruiken als momenten om te controleren of het werk nog steeds in lijn is met de behoeften van de klant.

De PDCA-cyclus is niet alleen een tool voor kwaliteitsmanagement, maar een filosofie die, indien correct toegepast, teams in staat stelt om zich voortdurend aan te passen en te verbeteren, ongeacht de snelheid waarmee de externe omgeving verandert.

Benieuwd hoe jouw organisatie de basis van agile werken toe kan passen?

Wil je meer weten over agile werken? Bekijk dan ook eens onze webinars;

Agile werken? Niet doen! Tenminste, als je niet weet waarom…

Agile: wie, wat, waarom en hoe?

Foto van Joyce Bergsma

Joyce Bergsma

Joyce is een nieuwsgierige, gedreven Business-IT-professional die met haar innemende persoonlijkheid verschillende perspectieven weet samen te brengen. Vaak zien wij haar terug in rollen als Agile Coach of Advocaat van de Duivel. Joyce komt het best tot haar recht wanneer zij al coachend de status quo uitnodigt tot een continue beter wendbare organisatie.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties