The Next: ITIL®

Dit kwartaal komt Axelos naar buiten met de nieuwe update van ITIL®. De opvolger van ITIL® v3 (2011) wordt ITIL® 4. De “V” in de naam verdwijnt. Hiermee wil Axelos benadrukken dat het geen nieuwe versienummer is maar een verwijzing naar de 4de industriële revolutie.

Tijdens het World Economic Forum (WEF) onlangs in Davos sprak oprichter Klaus Schwab over de 4de Industriële revolutie als industriële convergentie. Hij bedoelde hiermee dat verschillende industrieën gaan samenvloeien en dat die samenvloeiing een periode van wereldwijde veranderingen met zich mee zal brengen. De al ingezette ontwikkelingen zoals robotisering, nanotechnologie, biotechnologie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Volgens Schwab zal het de manier waarop we produceren, consumeren en met elkaar omgaan als mensen fundamenteel veranderen. Het lijkt er dus op dat Axelos met de nieuwe ITIL loot aan wil haken bij die ontwikkelingen. (Lahaye, 2017)

AXELOS voert met de komst van “4” een uitgebreid updateproces uit om de traditionele ITIL-aanpak te veranderen naar de hedendaagse inzichten passend bij de ontwikkelingen zoals hier boven geschetst. Een groep van branchedeskundigen en gebruikers van over de hele wereld is betrokken (geweest) bij deze ontwikkeling. De onderzoeksfase om tot een nieuwe versie te komen heeft een jaar geduurd. AXELOS beweert dat er een evenwichtig, actueel en diepgaand kader is opgeleverd.

Het is nog te vroeg denk ik om daar iets van de vinden. Wel is duidelijk dat een van de uitgangspunt is geweest om het goede wat er was te behouden. De versie lijkt, met wat er nu over bekend is, vooral bedoeld om ITIL met inmiddels bestaande en ook populaire best practices te integreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Lean, Agile en DevOps. Er is veel aandacht voor geïntegreerd Servicemanagement waarbij IT nadrukkelijk wordt losgelaten. In andere blogs over dit onderwerp is de kreet Enterprise Service Management al gevallen. Het draait daarbij om hoe de verschillende componenten en activiteiten van de organisatie samenwerken om waarde-creatie door IT-services mogelijk te maken.

Om deze ontwikkeling naar waarde willen toevoegen te benadrukken wordt het bekende vliegwiel wat zo kenmerkend was voor ITIL® v3 vervangen. Het vliegwiel, de ITIL service Life Cycle, wordt vervangen door de nieuwe basis van 4, het Service Value System (SVS). Het SVS bestaat uit: Guiding principles, Governance, Practices en Continual improvement die bijdragen aan de service value chain tussen opportunity/vraag naar waarde.

Naast het SVS kent ITIL® 4 het “four dimensions model”. Deze 4 zijn Organization & people, Information & Technology, Partners & suppliers en Value streams & processes. Iedere dimensie wordt weer beinvloed door verschillende (externe) factoren zoals daar zijn wet- en regelgeving, omgevingsfactoren, technologische ontwikkelingen etc.

Al deze 4 dimensies kan je benaderen op basis van de SVS. Dit lijkt wat betreft concept op de nieuwe BiSL versie, BiSL next, waarbij vanuit verschillende perspectieven (4) naar vier domeinen wordt gekeken op basis van 4 drivers waar waarde er dan weer één van is. (zie BiSL®Next: what’s next?)

Wat de nieuwe ITIL® ook gemeenschappelijk met de nieuwe BiSL lijkt de hebben is dat de nadruk op processen verdwijnt. De focus verschuift van processen naar practices, werkwijzen, en die op een slimme manier toepassen in je eigen organisatie. Je zult dan ook geen tot in het kleinste detail uitgewerkte processen vinden maar meer een lijst van aanbevelingen en tips. Een logische keuze lijkt het omdat je daarbij de werkelijke invulling kunt overlaten aan je teams die volgens diverse principes werken op basis DevOps, Agile (Scrum) en Lean.

Deze filosofieën gaan uit van pragmatisch werken en zaken simpel te houden waarbij de nadruk ligt op waarde creatie voor de klant. De nieuwe ITIL versie omarmt dit en spoort er toe aan. ITIL® 4 bevat dan ook adviezen hoe je dat zou kunnen doen. Organisaties die in het verleden voortdurend hebben geprobeerd om grote aantal processen op basis van ITIL® in te richten kunnen nu opgelucht adem halen. Dat lijkt met de komst van 4 niet meer nodig te zijn. Axelos lijkt in ieder geval definitief een einde te willen maken aan logge en starre imago wat er aan ITIL® kleeft.

Wilt u weten wat ITIL® 4 voor uw organisatie kan betekenen? Kom aan boord bij onze managementsimulatie Marslander® en ervaar ITIL ® 4 op weg maar Mars.

Lahaye, R (2017-2-1). De vierde industriële revolutie is op komst, wat houdt dat in? Opgehaald van MT: https://www.mt.nl/business/de-vierde-industriele-revolutie-is-op-komst-wat-houdt-dat-in/531156

Aad Brinkman

Aad Brinkman

Na eerder zijn sporen ruimschoots verdiend te hebben in het boeiende vakgebied van Service Management, is Aad de afgelopen jaren geleidelijk doorgegroeid naar een graag geziene adviseur en interim professional als het gaat om het aanpakken van bredere procesvraagstukken op het snijvlak van Business en IT. Hij heeft zich mede daardoor de afgelopen jaren meer en meer gericht op het domein van informatievoorziening, informatieanalyse en informatiemanagement, met een intrinsieke voorkeur voor het domein Onderwijs.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties