Kruisbestuiving

De natuur kent een eeuwenoud principe; niet de sterkste soorten overleven, maar de soorten met het grootste aanpassingsvermogen.

In 1859 schreef Darwin al over de evolutietheorie; het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een bepaalde groep veranderen in de loop van de tijd. De oorzaken? Genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

Darwin in organisaties

Het recht van ‘de meest wendbare soort’ is natuurlijk meer dan ooit van toepassing in het bedrijfsleven. Ben je niet opgewassen tegen veranderingen in de omgeving, dan liggen concurrenten op de loer. Of een snellere start-up. Je ziet dat organisaties zich in de loop van de tijd hebben aangepast: ze realiseren meer doelen met een hogere kwaliteit in minder tijd en met minder kosten.

Hardcore beat

Als de evolutie bijdraagt aan het behoud van de soort door erfelijke eigenschappen aan te passen aan de veranderende omgeving, dan hebben we binnen het bedrijfsleven nu een uitdaging. Het tempo van die veranderingen is namelijk vergelijkbaar met een hardcore beat. Snel, sneller, snelst. De noodzakelijke aanpassingen moeten in dat ritme mee. En wat we niet weten, moeten we te weten komen. En dat levert experimenten op, want hoe komen we er anders achter wat wérkt?

Kruisbestuiving

Wij als Aranea zien veel bedrijven experimenteren en innoveren, alleen zien we het experimenteergedrag verrassend weinig terug in het aannamebeleid. Vaak zien we zinnen als:

”Minimaal 5 jaar ervaring in …”
”Minimaal 3 jaar ervaring op …”
”Minimaal 2 van deze projecten afgerond …”

Organisaties zoeken blijkbaar mensen met een vergelijkbaar DNA. En dat is vreemd, want juist hier liggen potentiële kansen en mogelijkheden voor meer experiment. Kan vergelijkbaar DNA de snel veranderende omgeving het hoofd bieden? Of hebben we daarvoor iets anders nodig? Een beetje aangepast DNA? Dat krijg je alleen met een experiment – een snufje kruisbestuiving wellicht – voor elkaar.

Ga het experiment aan!

Zonder het schaap met de vijf poten te willen creëren daag ik je bij deze graag uit: heb het lef te experimenteren en ga de kruisbestuiving met een outsider of frismaker aan! Uiteraard denk ik graag met je mee. Aranea heeft ruime ervaring met het faciliteren van experimenten en concepten teneinde de dienstverlening te optimaliseren.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties