Enterprise Architectuur in een notendop!

“Wat is Enterprise Architectuur, wat heb ik eraan, wat is een goede Enterprise Architect en waarom hoor ik er steeds meer over?”

Een van onze prospects vroeg om een simpele uitleg van het concept Enterprise Architectuur. De uitleg bleek verhelderend. Ik besloot het verhaaltje met de 4 kernvragen in een compacte blog te gieten:

1. Wat is Enterprise Architectuur?

Enterprise Architectuur is een continu proces, een product en een discipline om business-, data-, applicatie- en systeemlagen in een organisatie maximaal op elkaar af te stemmen. Waarom is dit belangrijk? Dat komt omdat er in onze dynamische wereld continu uitdagingen op organisaties afkomen. Van nieuwe wetgeving tot nieuwe technologie. En van nieuwe klantwensen tot nieuwe samenwerkingsvormen in de keten. Al deze veranderingen vragen om voortdurende aanpassingen in de opzet van de organisatie en in de bijbehorende informatiehuishouding.

Aranea enterprise architectuur

2. Wat heb ik aan Enterprise Architectuur?

Een goede Enterprise Architectuur helpt een organisatie wendbaar inspelen op veranderingen. Dit komt omdat alle informatiesystemen zo goed zijn afgestemd op klantwensen en op de samenhang met elkaar dat de organisatie zich als een heus organisme snel aanpast en wendbaar door de markt beweegt. Dit is natuurlijk een ideaalbeeld, maar dit streven is in mijn visie het ware doel van Enterprise Architectuur. Enterprise Architectuur is de smeerolie die deze vloeiende beweging mogelijk maakt! Alleen met een vloeiende Enterprise Architectuur is een organisatie in staat om nieuwe producten en diensten te lanceren met een korte time to market.

3. Wat kenmerkt een Enterprise Architect?

Kenmerkend aan een goede Enterprise Architect is de vaardigheid om de samenhang over architectuuraspecten zichtbaar te maken, te bewaken en te voorspellen. Daarnaast is het bereiken van draagvlak voor verandering een belangrijke verantwoordelijkheid. Ook weet de Enterprise Architect modellen praktisch te maken binnen de grenzen van de volwassenheid van de organisatie. Kortom, een goede Enterprise Architect is een echte speurneus, bruggenbouwer, visualizer en communicator. Een gids die stap voor stap de domeinen van business-, data- , applicatie-, en systeemarchitectuur ontdekt en verbindt. En ook binnen domeinen als Security en Business Model Innovatie en raamwerken als COBOL en ITIL weet een goede Enterprise Architect verbindingen te maken.

4. Waarom wordt Enterprise Architectuur steeds belangrijker?

Omdat Enterprise Architectuur steeds vaker wordt erkend als instrument voor innovatie neemt de populariteit toe. Steeds meer organisaties willen én moeten snel veranderen en innoveren. En zij beseffen steeds meer dat alles met elkaar verbonden is en dat zij dus een holistische kijk nodig hebben, een totaalplaat! Daarnaast – en dit wordt vaak nog niet gezien – helpt Enterprise Architectuur in toenemende mate bij het onderbouwen van investeringen in nieuwe IT. Want Enterprise Architectuur visualiseert immers de samenhang en de meerwaarde van de afzonderlijke IT-bouwstenen. Kortom, Enterprise Architectuur wordt stap voor stap een instrument om de toekomst mee mogelijk te maken. Je snapt nu vast ook waarom ik voor dit dynamische vakgebied gekozen heb?!

Heb je nog vragen over de toepassing en mogelijkheden van Enterprise Architectuur in jouw organisatie? Laat het me weten en ik help je aan een vrijblijvende workshop!

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook
Email

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties