Een brug over de kloof tussen business en IT gebouwd uit nieuwsgierigheid en samenwerking

Voor veel organisaties zal het herkenbaar zijn: er gaapt een kloof tussen de IT en de business kant. En dat terwijl steeds meer organisaties van deze IT afhankelijk zijn voor de verkoop en productie. Wanneer deze afdelingen samenwerken, brengen ze een organisatie samen naar een hoger niveau. Dus hoe zorg je nou voor een soepele samenwerking tussen business en IT?

Afdelingen die elkaar kennen

Er is tegenwoordig al lang geen sprake meer van een IT-afdeling die zich uitsluitend bezighoudt met technische uitdagingen. Anderzijds wordt door de business gezocht naar manieren en middelen om verkoop en bedrijfsvoering makkelijker en efficiënter te maken door gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Hierin ligt dus besloten dat de IT kant én de business kant zich focussen op een groter doel namelijk de missie, visie en strategie van de organisatie.

Helaas geldt vaak dat beide partijen niet op de hoogte zijn van elkaars wensen en acties. Wie de business kant en de IT kant beide vraagt de strategie voor de organisatie uit te leggen, kan zomaar twee verschillende verhalen horen waarin de focus op verschillende aspecten ligt.

Om deze kloof te dichten, is het belangrijk beide partijen uit te dagen nieuwsgierig te zijn naar elkaars kennis en kunde om zo samen een manier te vinden de organisatie verder te brengen. Door het gesprek samen aan te gaan, en door te durven vragen elkaars rol te begrijpen, zet je de eerste stap naar een soepele samenwerking.

Wanneer is er sprake van een kloof?

Bij grote organisaties is de toenadering van beide kanten al langer geleden ingezet. Dat is echter niet bij alle organisaties het geval. In dat geval wordt de kloof zichtbaar in zaken zoals:

  • De business kant zit te wachten op een resultaat van IT dat niet of te laat komt of aangeleverd wordt met een andere invulling
  • IT heeft zonder overleg naar eigen inzicht een oplossing gemaakt die niet aansluit bij de strategie van de business kant
  • Business blijft gaandeweg een project wensen en eisen toevoegen waardoor deadlines en budgetten aan de IT kant overschreden worden

In zulke gevallen wordt er vaak met een beschuldigende vinger naar de andere partij gewezen terwijl deze juist veel van elkaar zouden kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Digitale strategie

De eerste stap om beide partijen samen te brengen is het ontdekken van integrale digitale business strategie. Hier heeft niet alleen de IT kant deel aan, maar ook de business kant. Hierbij worden vragen gesteld als:

  • Wat doen concurrenten? Hoe gaan zij vooruit?
  • Met wie wordt er samengewerkt? Dit kan betrekking hebben op de samenwerking tussen afdelingen onderling, tussen organisaties en klanten of met partners of leveranciers
  • Wat wil je dat er gebeurt met de gegevens die klanten genereren?
  • Welke doelstellingen zijn er voor de organisatie?
  • Hoe zet je je koers in de digitale wereld en vaart iedereen binnen de organisatie deze zelfde koers en is de route bij iedereen bekend?

Het beantwoorden van deze vragen leidt ertoe dat 1+1 plotseling 3 wordt. Er kan een grotere businesswaarde gegenereerd worden als IT en business de handen ineenslaan en er verder wordt gedacht dan alleen de losse componenten van een organisatie.

Zijn jouw IT en business kant er ook aan toe om uitgedaagd te worden weer nieuwsgierig naar elkaars kennis en kunde te zijn? Wij kunnen jullie helpen deze nieuwsgierigheid aan te wakkeren en de organisatie verder te brengen. Neem contact op en start  vandaag nog met het bouwen van de brug over de kloof tussen IT en business.

José Rebelo

José Rebelo

José is een doelgerichte Business-IT-professional die met een gezonde dosis lef verschillende rollen heeft vervuld in zijn inmiddels lange en gevarieerde carrière. José komt het best tot zijn recht als hij adviseert en begeleidt om de kansen en verwachtingen van de stijgende digitalisering om te zetten in een meer digitaal georiënteerde en wendbare organisatie.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties