De mens als succesfactor voor de digitale transitie: 3 praktische tips

Als je op het punt staat te beginnen aan een digitale transitie, krijg je te maken met drie factoren die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: technologie, proces én de mens. In deze blog gaan wij in op de laatste: de mens. We hebben drie praktische tips voor je opgesteld hoe je hier zo duidelijk en effectief mogelijk mee om kunt gaan.

1. Ken je doel, maak het zichtbaar

De digitale transformatie dient het behalen van een doel. Zorg er daarom voor dat je dit doel helder formuleert én dat het overal in de organisatie zichtbaar is. Hiermee zorg je voor een paar zaken:

  • Transparantie op de werkvloer
  • Iedereen weet wat het grotere doel is en kan daardoor zijn of haar werk hierop afstemmen.
  • Iedereen weet wat er gaat gebeuren en waarom, zodat iedereen gevraagd en ongevraagd mee kan denken/ advies kan geven over de gekozen richting


Wie ervoor kiest om het doel niet organisatie breed kenbaar te maken, begint aan de digitale transitie met een valse start. Vergelijk het met de reis van een schip: als je verwacht dat de reis van A naar B leidt, moet de hele bemanning weten dat punt B de eindbestemming is om de reis voorspoedig te laten verlopen.

2. Ken de waarde van alle rollen

Steve Jobs zei ooit: “I hire intelligent people to have them tell me what to do”. Iedereen binnen een organisatie vervult een rol die gerespecteerd moet worden. Wanneer er een traditionele organisatiestructuur is met directief leiderschap, kan er een vertekend beeld ontstaan bij het oplossen van problemen. Traditioneel gezien komt deze oplossing vaak ‘van boven’, terwijl het de bedoeling is dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het ‘wat’ en ‘waarom’ aan tafel gaan met diegenen die het ‘hoe’ invullen. Daarbij moet er een vrijheid zijn in hoe deze invulling er daadwerkelijk uit komt te zien.

Dit soort situaties voorkom je door een agile manier van werken te hanteren waarbij alle verschillende rollen binnen een organisatie erkend worden, de ruimte krijgen en duidelijk is hoe deze rollen elkaar aanvullen en beïnvloeden. Hiermee vergroot je de zelfredzaamheid van individuen en teams.

3. Hoor iedereen

Met het kennen van de waarde van alle rollen binnen een organisatie, komt ook het gehoor geven aan al deze verschillende perspectieven. Verschillende visies kunnen zorgen voor een waardevolle discussie die oplossingen kan opleveren voor verschillende problemen of obstakels op de weg voor kan zijn.

Daarnaast zijn er binnen elke organisatie introverte mensen aanwezig die actief aangespoord moeten worden om hun mening te delen maar wiens visie vaak zeer waardevol is. Organiseer daarom bijvoorbeeld vaste momenten om hier aandacht aan te besteden. Hou bij wiens stem je al gehoord hebt om te voorkomen dat mensen over het hoofd worden gezien.

Ben je er ook klaar voor om jouw schip van A naar B te brengen en altijd op koers te blijven? Schakel ons in als je Loods en neem contact op voor meer informatie.

Picture of Gertjan Fiers

Gertjan Fiers

Gertjan is een ervaren manager, adviseur en veranderaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij is visie gedreven en altijd opzoek naar de toegevoegde waarde van een proces, product of dienst. Ondersteund de digitale transformatie en stimuleert verandering om te komen tot vernieuwing en continue verbetering. Hij kan mensen en processen op natuurlijke wijze verbinden met de nieuwste technologie om effectief en efficiënt het gewenste resultaat te bereiken. Weet problemen op analytische wijze snel terug te brengen tot de kern en stuurt behendig op inhoud en proces naar de oplossing en resultaat.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties