Bimodal IT
De laatste tijd horen we meer en meer over Bimodal IT. De eerste keer dat ik het tegenkwam werd het gepresenteerd als een oplossing in een onderzoek over Shadow IT.
Shadow IT is de omgeving waar de IT afdeling geen controle meer over heeft. Deze IT – juist door de business gekozen omdat het snel én nuttig is – is formeel niet goedgekeurd door de IT afdeling. Dit gaat verder dan de van huis meegenomen laptop. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Dropbox door ambtenaren. Of een marketingmedewerker die een eigen app heeft laten ontwikkelen. Er zijn zelfs complete IT projecten bij de business waar de IT afdeling volledig buiten staat.

Informatieveiligheid

Iedereen kan zich voorstellen dat de grip op informatieveiligheid door Shadow IT soms te wensen overlaat. Aan de andere kant: steeds meer IT-teams hebben moeite om te voldoen aan de snelle vraag vanuit de business. Hadden mijn studenten gelijk met de oplossing die ze voor hun opdrachtgever hadden gevonden? Is Bimodal IT de oplossing voor Shadow IT?

Bimodal IT

Vanuit de definitie van bedenker Gartner is Bimodal IT inderdaad een antwoord op het probleem Shadow IT. Immers, de belangrijkste reden voor Shadow IT lijkt de trage werking van processen van de meer traditionele manier van werken bij IT.  Bimodal IT biedt hier een oplossing voor. Niet alles hoeft meer Agile en niet alles hoeft meer Waterval; deel je IT-team op en sla een brug tussen stabiliteit en innovatie.

Twee snelheden

Verschillende IT-teams kunnen naast elkaar functioneren, waarbij sommige teams zich richten op snel veranderende systemen – zoals apps en business analytics – en andere teams zich richten op kernsystemen. Volgens Gartner heeft 75 procent van de IT-organisaties Bimodal IT in 2017 omarmd. Gartner geeft echter ook aan dat dit niet eenvoudig zal gaan.

Kritische geluiden

Er zijn ook kritische geluiden te horen over Bimodal IT. Het werken op twee snelheden kan nadelig zijn voor het IT-beheer én de cultuur. Het team dat verantwoordelijk blijft voor de backbone kan het stempel oplopen dat het traag is en niet open voor vernieuwing. Dit kan het functioneren van de IT-afdeling in gevaar brengen. En moet een organisatie als geheel niet agile zijn? Tegelijkertijd gebeurt Shadow IT nu ook al op grote schaal.

Mindset

Shadow IT lijkt dus eigenlijk een (nog) niet geformaliseerde vorm van Bimodal IT te zijn. Of organisaties de Bimodal IT mindset nu omarmen of niet; het lijkt vooralsnog een beter alternatief dan negeren van hetgeen toch al plaatsvindt. In de schaduw weliswaar. Te simpel gedacht? Een ding is zeker: of deze mindset past bij uw organisatie is zuiver maatwerk. Want hoe simpel Bimodal IT ook klinkt, de beste oplossingen dienen in co-creatie met uw mensen te ontstaan. Waarbij het gedachtegoed van Bimodal IT tenminste overwogen mag worden.

Meer weten?

Wil je meer weten over de voor- en nadelen en praktische meerwaarde van Bimodal IT? Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek; Aranea denkt hier graag over mee!
Picture of Aad Brinkman

Aad Brinkman

Na eerder zijn sporen ruimschoots verdiend te hebben in het boeiende vakgebied van Service Management, is Aad de afgelopen jaren geleidelijk doorgegroeid naar een graag geziene adviseur en interim professional als het gaat om het aanpakken van bredere procesvraagstukken op het snijvlak van Business en IT. Hij heeft zich mede daardoor de afgelopen jaren meer en meer gericht op het domein van informatievoorziening, informatieanalyse en informatiemanagement, met een intrinsieke voorkeur voor het domein Onderwijs.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties