Informatiemanagement en datagedreven transformatie

“Wees soms blind als je de meester bent, wees soms doof als je de dienaar bent” Richard Buckminster Fuller (architect, voorloper van een meer op de ecologie gericht denken, auteur, ontwerper, uitvinder en futurist).

Informatiemanagement is een vakgebied waar ontwikkelingen snel gaan in een complexer wordende omgeving. Een omgeving waarbinnen we steeds afhankelijker worden van informatie, bestaande uit gegevens die betekenis hebben gekregen door ze in een bepaalde context te plaatsten. We zijn allemaal overtuigd dat het op een juiste manier managen van onze informatie bijdraagt aan het behalen van onze organisatie doelstellingen. Of specifieker: draagt het managen van de gegevens, datamanagement, meer bij aan het uiteindelijk behalen van onze organisatie doelstellingen? Waarbij de inzet van technologie onontbeerlijk is.

In ons privéleven zijn we daar bijna dagelijks al bewust of onbewust mee bezig. We kiezen voortdurend voor (nieuwe) apps op onze (mobiele) apparaten die ons van de gewenste informatie voorzien. Hoe moet ik rijden? Waar gaat het regenen? Hoe veel en waar heb ik gefietst en wat was mijn hartslag?

Organisaties staan voor diezelfde uitdagingen. Welke koers moeten we varen? Waar voorzien we knelpunten? En hoe presteerden wij de afgelopen periode en wat zijn de (financiële) resultaten? Om deze vragen te beantwoorden is ook technologie voorhanden om organisaties daarbij te ondersteunen. Maar hoe zorgen we binnen onze organisaties ervoor dat we de (nieuwste) technologie daar inzetten waar die de meeste toegevoegde waarde biedt? En op welke manier doen we dat dan?

De kern van juiste besluitvorming ten behoeve van het behalen van je organisatie doelstellingen is juiste informatie. Juiste informatie krijg je door onder andere het op orde hebben van je datamanagement, waarbij het draait om de toegevoegde waarde van de gegevens. Streef daarom op elke plek in je organisatie (architectuur, applicaties, databases, bronbestanden, rapportages) naar het maximaliseren van de business waarde van gegevens. Het is daarbij van belang te beginnen bij de basis. Welke gegevens zijn cruciaal voor je organisatie en beschik je over deze gegevens? Heb je gegevens die niet bijdragen aan het leveren van toegevoegde waarde? Gooi ze weg.

Je markeert de toegevoegde waarde door business requirements (regels, beleid, standaarden die helpen de organisatie doelstellingen te bereiken) aan gegevens toe te kennen. Vanwege de complexiteit van onze informatie omgevingen en de grote hoeveelheden gegevens, automatiseren we deze stap bij voorkeur door middel van contextuele intelligentie, vaak gebaseerd op AI technieken en liefst op basis van semantiek. Dit laatste is belangrijk om de link met onze beleving van wat business waarde voorstelt voor onze organisatie zo concreet mogelijk te houden. Het is op deze manier mogelijk een permanente dialoog tussen mens en machine te organiseren: de mens definieert in zijn eigen taal de waarde van de gegevens en de machine vertaalt dit met behulp van AI naar contextuele waarde van de gegevens. In een fractie van de tijd die we zelf kwijt zouden zijn en zeer betrouwbaar. Met behulp van de vertaling brengen we een datagedreven transformatie op gang voor de organisaties die via business waarde van gegevens hun informatiemanagement echt richting willen geven – de richting van hun organisatie doelstellingen.

Betrouwbare gegevens die kunnen worden gedeeld en gecombineerd krijgen zo – geplaatst in de juiste context – betekenis: informatie. En als we op basis van de informatie in alle omstandigheden, vanuit ervaringen uit het verleden en verrijkt met business waarde, juist oordelen en handelen, leidt dat tot wijsheid. Wijsheid om de juiste keuzes te maken en zo onze organisatie doelstellingen te realiseren.

Op deze manier creëren we sneller antwoorden op complexer wordende vragen uit onze omgeving. Door middel van de juiste inzet van technologische mogelijkheden, met ruimte daarbinnen voor de mens om vanuit zijn expertise de juiste keuzes te maken en de juiste activiteiten uit te voeren.

Picture of Aranea

Aranea

Aranea - onafhankelijk management consultancy bureau.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties