De eeuwige strijd tussen de business en IT en hoe je deze vandaag nog stopt

Je leidt een snelgroeiende organisatie met als doel een revolutionair nieuw product te lanceren. Maar er is een probleem: de IT-afdeling geeft aan dat de ontwikkeling nog maanden gaat duren, terwijl de businesskant verwacht dat het product binnen enkele weken klaar is om de markt op te gaan. Deze dissonantie leidt tot frustraties aan beide kanten. Het is een scenario dat in vele organisaties voorkomt, waar de kloof tussen business en IT de voortgang kan vertragen en kansen kan missen.

De relatie tussen business en IT is fundamenteel voor het succes van elke moderne organisatie, maar wordt vaak geteisterd door miscommunicatie en misverstanden. Het goede nieuws? Deze ‘eeuwige strijd’ kan worden gestopt. Het vraagt ‘alleen maar’ om een nieuwe benadering van samenwerking, communicatie, en projectmanagement.

Open communicatie is de sleutel

Begin met het vestigen van een cultuur waar open en eerlijke communicatie de norm is. Dit betekent het voeren van duidelijke gesprekken over verwachtingen, tijdslijnen en de noodzaak van wederzijds respect. Het opstellen van een gezamenlijke roadmap kan veel van de onduidelijkheid en frustratie wegnemen die vaak tussen business en IT bestaan.

Adopteer agile werkwijzen

Agile methodologieën hebben hun waarde bewezen in het overbruggen van de kloof tussen business en IT. Door in sprints te werken en cross-functionele teams op te zetten, kun je constante oplevering garanderen en gemakkelijk bijsturen waar nodig. Dit zorgt voor snellere time-to-market en verhoogde flexibiliteit in projectontwikkeling.

Kennisdeling en training

Investeren in opleiding en training betaalt zich nagenoeg altijd terug. Zo begrijpen teamleden van zowel business als IT beter wat elkaars werk inhoudt. Dit bevordert niet alleen de samenwerking, maar creëert ook een fundament van respect en begrip.

Bouw aan wederzijds vertrouwen

Door gezamenlijk successen te behalen en te laten zien dat nieuwe technologieën en processen daadwerkelijk bijdragen aan het bedrijfssucces, kweek je vertrouwen. Dit is essentieel voor een langdurige en vruchtbare samenwerking tussen business en IT.

Voorbeeld uit de praktijk

In een recente opdracht stond ik voor de taak om de business mee te krijgen met een onvermijdelijk IT vraagstuk: de lancering van een nieuw platform. Niet alleen was het tijd voor nieuwe functionaliteiten, maar het oude platform zou op termijn ook niet meer ondersteund worden. Dus zou de continuïteit van de organisatie op het spel komen te staan. Door inzichtelijk te maken wat het zowel de business als IT opleverde, en aan te tonen dat de oplossingen werken, heb ik aan wederzijds vertrouwen gewerkt en hebben we iedereen aan boord gekregen om voor de implementatie van het nieuwe platform te kiezen.

Het overbruggen van de kloof tussen business en IT vergt tijd en toewijding, maar de beloningen zijn significant. Een sterke samenwerking leidt tot innovatie, efficiëntie en wellicht zelfs een concurrentievoordeel in de markt. Zoek je ondersteuning om deze brug te slaan binnen jouw organisatie? Aranea biedt de expertise om business en IT samen te brengen, met als doel gezamenlijk succes. Vertel je ons waar we jou mee kunnen helpen?

Picture of Rob van Velzen

Rob van Velzen

Rob is een gedreven, initiatiefrijke Scrum Master, Software Architect en Ontwikkelaar. Met zijn ervaring binnen de verschillende facetten van de IT is hij all-round inzetbaar op het snijvlak van business en IT.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties