Agile maak je wakker in mensen!

“Agile is de nieuwste hype.”, hoor ik iemand zeggen op een borrel. “Gewoon aanhoren, afwachten en uitzitten. Over 6 maanden is iedereen deze nieuwe projectmanagement methode weer vergeten.” Waarop het glas geheven wordt en met bravoure gaat de borrel verder.

Als mensen mij vragen of ik de “nieuwe” Agile projectmanagement methode al gebruik, gaan mijn nekharen overeind staan. Niet omdat ik geen voorstander van Agile ben, allerminst. Echter, Agile is zo veel meer dan een manier om een project van start tot finish te brengen.

Het begint met een mindset

Agile is geen platte projectmanagement methode. Agile is een filosofie met een manifest. Een mindset! Wil je dat je organisatie Agile gaat werken, dan is het jouw uitdaging om de mensen die jouw organisatie maken, Agile te laten denken en doen. Dit betekent dat je vaste patronen moet doorbreken en de mensen moet uitdagen “om te denken” naar wat het antwoord op dezelfde vraag is in een Agile omgeving.

Laat mensen het beleven

De ervaring leert dat wanneer je oprecht aan de slag gaat met het Agile gedachtengoed, de mensen binnen je organisatie bijna uit zichzelf Agile gaan denken en werken. Mensen die beleven dat bijvoorbeeld openlijk spreken over uitdagingen en verbeterkansen geen afstraffing tot gevolg heeft, zullen minder geneigd zijn tot het bieden van weerstand. Medewerkers die de kracht van prototyping en iteratief ontwikkelen echt doorleven, ontdekken dat fouten en leerervaringen gevierd mogen worden. Zij raken geïntrigeerd door de openheid die zij voelen. Ervaringen vormen de basis voor vertrouwen en succes!

Kritiek overwinnen

Bij het wakker maken van een Agile mindset zijn er net zoveel vormen van cynisme, pessimisme en kritiek als dat er verschillende mensen zijn. Alleen net als dat donker, slechts de afwezigheid van licht is en kou de afwezigheid van warmte, kun je door de focus te leggen op het positieve, de successen, op datgene wat werkt en gelukt is, elke vorm van negativisme overwinnen. Agile ondernemen gaat juist over positief kritisch zijn.

Omarm de randvoorwaarden

Ga je met het Agile gedachtegoed in je organisatie aan de slag, met bijvoorbeeld Scrum, zorg dan dat het Agile Manifesto én de waarden Respect, Focus, Moed, Loyaliteit en Openheid, door de gehele organisatie gerespecteerd worden. Ook wanneer alleen de projectteams daadwerkelijk Agile werken. Stakeholders, leveranciers en klanten hebben een essentiële rol in een succesvolle Agile omgeving. Zij moeten de werkwijze begrijpen en adopteren om gezamenlijk tot het optimale resultaat te komen.

Agile PM

Daar waar Scrum een logische eerste stap is voor teams om Agile te gaan werken, is Agile projectmanagement een perfecte vervolgstap om binnen een organisatie wendbaarheid en toekomstbestendigheid in te brengen. Waarbij het ideaal blijft om later ook daadwerkelijk als organisatie 360˚ ”agility” te gaan voelen, doen en zijn. Met als ultieme doel om op werkelijk alle fronten van maximale waarde voor klanten te kunnen zijn. Want dát is wat in het verschiet ligt voor organisaties die wendbaarheid echt als organisatiestrategie omarmen.

Meer ontdekken?

Wil je meer weten over Agile en hoe het jouw organisatie kan laten excelleren? Dan help ik je graag met het ‘’omdenken’’ van oude denkpatronen en inspireer ik met alle plezier de mensen die jouw organisatie maken. Ik ben nu al benieuwd hoe het volgende gesprek over Agile op de vrijmibo zal klinken… Proost!

Picture of Gertjan Fiers

Gertjan Fiers

Gertjan is een ervaren manager, adviseur en veranderaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hij is visie gedreven en altijd opzoek naar de toegevoegde waarde van een proces, product of dienst. Ondersteund de digitale transformatie en stimuleert verandering om te komen tot vernieuwing en continue verbetering. Hij kan mensen en processen op natuurlijke wijze verbinden met de nieuwste technologie om effectief en efficiënt het gewenste resultaat te bereiken. Weet problemen op analytische wijze snel terug te brengen tot de kern en stuurt behendig op inhoud en proces naar de oplossing en resultaat.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties