Van operationeel naar strategisch. Dit is de nieuwe rol van technologie.

De rol van technologie in organisaties is aan het verschuiven van een puur operationele functie naar een strategische rol. Dit geldt ook zeker voor de zorgsector, waar ik veelvuldig in gesprek ben met bestuurders. De uitdaging waar zij voor staan is duidelijk: hoe kunnen ze over vijf jaar met de helft van het personeel twee keer zoveel mensen verzorgen? Een vraag waar menig bestuurder stil van wordt, maar wat voor mij vaak de start betekent van iets moois.

Van efficiëntie naar anders denken

Mijn achtergrond ligt in de techniek en innovatie, maar mijn werkterrein heeft zich verplaatst naar de bestuurskamer. Vroeger was automatisering vooral gericht op efficiëntie, zoals het vervangen van fysieke brieven door e-mails. De huidige uitdagingen vragen echter om meer dan alleen efficiëntie. We moeten echt anders denken en handelen om vooruitgang te boeken. Dit anders denken gebeurt niet in de kelder waar de technische systemen staan, maar op strategisch niveau, in de bestuurskamer.

Kijk eens naar buiten

Het anders denken in de praktijk begint bij het naar buiten kijken. Wat gebeurt er allemaal om ons heen? Als we naar buiten kijken, openen we onze geest voor nieuwe mogelijkheden. Het tekort aan personeel oplossen door ‘gewoon’ harder te werken is geen duurzame oplossing. We moeten kijken naar hoe de samenwerking in de maatschappij verandert en leren van anderen die voorop lopen in innovatie. Als we onze ogen sluiten voor deze ontwikkelingen, blijven we vasthouden aan traditionele manieren van werken. Het is cruciaal om een duidelijke stip op de horizon te plakken en onze strategie daarop af te stemmen.

Voorbeelden van technologie in de zorg

Binnen gezondheidszorgorganisaties, zoals de geestelijke gezondheidszorg, kunnen technologische ontwikkelingen een grote rol spelen in zelfzorg. Denk aan slimme horloges die stressniveaus meten en advies geven om even rust te nemen. Of aan een ‘pauze op Bali’, waarbij je je met een virtual reality bril even in een hangmat op Bali waant. Zelfzorg wordt zo gestimuleerd en mensen kunnen meer voor zichzelf zorgen zonder directe inzet van personeel. Dit soort technologische innovaties kunnen de efficiency binnen de organisatie aanzienlijk verhogen en de zorg naar een hoger niveau tillen.

Van operationeel naar strategisch

Om strategische keuzes te maken, is het dus belangrijk om je te laten inspireren door de omgeving. Wat doen concurrenten? Welke technologische ontwikkelingen zijn er in de markt? Ik help organisaties om marktkennis naar binnen te brengen en hen te wijzen op belangrijke trends en mogelijkheden.

Kortom, technologie speelt een cruciale rol in het veranderen van operationele processen naar strategische inzichten. Het is tijd voor organisaties, met name in de zorgsector, om anders te denken en technologie te omarmen om zo efficiënter en effectiever te kunnen werken. De toekomst van de zorg ligt in de handen van degenen die technologie gebruiken om waarde toe te voegen aan hun processen en zo betere zorg te leveren aan hun patiënten.

Wil je hier eens samen over sparren? Leuk, ik denk graag met je mee.

Picture of Jan Willem Wolters

Jan Willem Wolters

Jan Willems expertise uit het bedrijfsleven en de professionele dienst­verlening betreft het operationeel management rondom thema’s als digitalisering, innovatie en ondernemerschap. Met zijn verbindende kwaliteiten is hij in staat om mensen mee te nemen om verandering en groei te realiseren voor de organisatie die hij vooruithelpt.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties