Versnelling van verandering en innovatie

Business Games

Business Games zijn een instrument om medewerkers bewust te maken van de gewenste verandering en hen te inspireren om zelf die verandering waar te maken.

Versnellen van bewustzijn

Veranderen van organisaties doorloopt globaal drie fases: ‘unfreeze’, ‘change’ en ‘freeze’. Succesvol veranderen kan slechts plaatsvinden wanneer een organisatie zich realiseert dát die verandering er moet komen, wáár die vandaan moet komen en in welke mate men zélf ander gedrag moet gaan vertonen.

Uw doel centraal

Wij starten met een intake waarbij we uw doel en de Business Game afstemmen. Ongeacht of het gaat om de introductie van een ERP oplossing, Procesinnovatie, nieuwe samenwerking of informatieveiligheid. We verbinden mensen, processen en IT en onze ‘gameleads’ hebben hun sporen verdiend in dit speelveld.

Onze dienstverlening:

Met Business Games (ook wel: Management Simulaties, Management Games) brengen wij bewustzijn en beweging bij o.a. de volgende vraagstukken:

  • Hoe krijgen we medewerkers veranderbereid?
  • Hoe leren we hen over dit nieuwe proces?
  • Hoe implementeren we deze nieuwe IT-aanpak?
  • Hoe betrekken we mensen op interactieve wijze?
  • Wat is de beste Business Game voor deze IT-transformatie?

Games ter versterking van Agile Projectmanagement en Scrum. Bijvoorbeeld The Challenge of Egypt. Hierin bundelen wij onze krachten met de specialisten van Ecoser Training.

Bouw organisatiebreed aan Business & IT Alignment: van afstemming houden tussen vraag en aanbod van IT diensten tot ontwikkeling van gewenste competenties.

Speciaal voor bewustwording en veranderbereidheid rondom beheerprocessen, informatieveiligheid, samenwerken en procesmatig werken!

Spelenderwijs ontdekken wat Zaakgericht Werken in de praktijk betekent? Medewerkers ontdekken dat het vooral draait om mens, proces en cultuur.

AvdBoogaart
Aad van den Boogaart
MANAGING CONSULTANT

Wilt u de meerwaarde van Business Games voor uw organisatie optimaliseren? Ik ga graag met u in dialoog!

Top