De kracht van open communicatie, vertrouwen en… temperament

Dit is een verhaal over vertrouwen, teamwork en het gezamenlijk aangaan van uitdagingen in de wereld van IT-transformaties. Jasper de Rooij en Sebastiaan van der Veeken, respectievelijk Service Line Director Technology en Program manager bij iO, leggen uit hoe de samenwerking met Aranea, in het bijzonder met José Rebelo, tot succesvolle IT-transformaties heeft geleid.

Ruim 15 jaar geleden kwam Jasper binnenlopen bij wat nu iO is. Als project manager de eerste stappen gemaakt, vanuit daar doorgegroeid en inmiddels operationeel verantwoordelijk voor de Service Line Technology in Eindhoven. Ook Sebastiaan is al ruim vier jaar trouw lid van het team, en richt zich op het realiseren van complexe maatwerk & integratie oplossingen.

José Rebelo, die als Araneaan onder andere als interim projectmanager bij iO werkt, kwam 1,5 jaar geleden aan boord. De noodzaak voor het inschakelen van een senior projectmanager zoals José, ontstond omdat iO aanvullende senior projectmanagement capaciteit zocht voor het realiseren van enkele risicovolle trajecten.

Wat was het probleem?

“Het probleem was complex”, zo steekt Sebastiaan van wal. “iO is gewend om key functies zelf in te vullen, zodat we de perfecte match kunnen vormen met de klant. Echter, voor een project met een zeer ambitieuze klant die een platform wilde overnemen én uitbouwen, realiseerden we ons dat we externe hulp nodig hadden.” Ze hadden behoefte aan een senior projectmanager die niet alleen als leverancier, maar ook als volwaardige gesprekspartner kon fungeren.

“De klantverwachtingen moesten worden gemanaged, en we hadden iemand nodig om de rust terug te brengen. Het was cruciaal om het zakelijke projectmanagement te combineren met het herstellen van de rust in het team, en tegelijk de klantrelatie vorm te geven. En die persoon hadden we niet op de bank zitten”, vertelt Jasper met een knipoog.

Wat was de oplossing van Aranea?

Vanuit Aranea bracht José niet alleen het zakelijke projectmanagement in, maar ook de nodige rust en een constructieve aanpak. Hij was iemand die de problematiek van de klant begreep en deze kon vertalen naar een passende werkwijze voor zowel het ontwikkelteam als de klant. “Door echt naar alle partijen te luisteren, is José tot de conclusie gekomen dat we verschillende acties moesten ondernemen”, zo vertelt Sebastiaan. Jasper vervolgt: “Er stond een behoorlijke druk op alle betrokkenen, en door rust en overzicht heeft José dit weten te verminderen. Ook is er aan een duurzame relatie met de klant gewerkt omdat het vraagstuk van de klant altijd centraal is blijven staan.”

Het resultaat

Het resultaat van deze samenwerking was dat de klant uiteindelijk zelf in staat is gebracht om het project intern af te ronden. Het project werd met succes afgesloten, en de relatie met de klant bleef intact.

Jasper benadrukt dat het contact met José verder gaat dan alleen de opdracht. “José kijkt ook naar de bredere behoeften van iO en is niet bang om ons uit te dagen.” Bij iO ervaart José zich als een volwaardig teamlid, ondanks zijn externe rol. Hij sluit aan bij teamvergaderingen, is betrokken bij de cultuur en past goed in het iO-team.

In het tweede project, dat net zo risicovol was, besefte iO dat ze op José konden vertrouwen. Hier bracht hij niet alleen het zakelijke projectmanagement in, maar dacht hij breder na over wat iO nodig had en hoe ze hun organisatie konden verbeteren. “Voor iO is de happiness van onze medewerkers heel belangrijk. We willen dat de externe partijen waarmee we werken dezelfde cultuur delen, en daar heeft José actief aan bijgedragen.”

De samenwerking in een notendop

Over de vraag hoe de samenwerking verloopt hoeven Sebastiaan en Jasper niet lang na te denken. “José heeft de fijne eigenschap om zijn klanten te challengen, waardoor we processen kunnen verbeteren en stroomlijnen. Het is zijn kracht om de dingen in perspectief te plaatsen en zo zijn klanten te helpen bij het bereiken van hun doelen.”

Bovendien is José niet bang om zich volledig te uiten, iets wat iO ontzettend waardeert. Ze geloven in de kracht van vertrouwen en open communicatie. Iedereen, zowel intern als extern, wordt aangemoedigd om eerlijk te zijn. Dit creëert een sfeer van samenwerking en een gezamenlijke toewijding om problemen op te lossen. “En met het temperament van José weet je zeker dat een je een toegewijde partner hebt”, zo vervolgt Jasper met een glimlach.

Afsluitend deelt Sebastiaan nog een mooie boodschap: “José is meer dan een externe kracht; hij is een partner die de klantrelatie boven alles waardeert. Hij is een cruciaal onderdeel van het team en een professional die niet alleen zakelijk succes nastreeft, maar ook streeft naar het welzijn van iO en haar medewerkers.” Iets wat Jasper alleen maar kan beamen.

Dit partnerschap tussen iO en Aranea heeft bewezen dat samenwerking en open communicatie de sleutel zijn tot het bereiken van succesvolle IT-transformaties. Het is een bewijs van de kracht van teamwork en vertrouwen, en een inspiratie voor andere organisaties die streven naar IT-vernieuwing.

José Rebelo

José Rebelo

José is een doelgerichte Business-IT-professional die met een gezonde dosis lef verschillende rollen heeft vervuld in zijn inmiddels lange en gevarieerde carrière. José komt het best tot zijn recht als hij adviseert en begeleidt om de kansen en verwachtingen van de stijgende digitalisering om te zetten in een meer digitaal georiënteerde en wendbare organisatie.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties