Aranea is Great Place to Work Certified!

Great Place to Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisa­ties.

Op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed werkgeverschap. Alleen organisaties die op beide onderdelen de vereiste scores behalen mogen direct de titel Great Place to Work Certified dragen. Aranea mag zich voor heel 2019 “Great Place to Work” noemen.Het onderzoek was vooral bedoeld om alle verbeterpunten in kaart te brengen, zodat we Aranea nóg beter, leuker en bijzonderder kunnen maken! Dat traject start nu, en dat doen we met het hele team!

Collega Janneke vatte het zo samen: “Ieder mens is uniek en heeft potentieel. Dat potentieel naar boven halen en mensen optimaal laten presteren is mijn drive. Dit doe ik samen met mijn collega’s. We vullen elkaar perfect aan, zodat we alle vraagstukken op het snijvlak processen, mensen en IT binnen de overheid, de zorg en bij innovatieve ondernemingen kunnen tackelen. Er is voldoende ruimte om te ontwikkelen, zowel voor mezelf als voor Aranea. Daarbij let Aranea ook op een goede balans tussen werk en privé.”

Managing partner Aad voegt daar aan toe: “Aranea is een kleine organisatie van heel goede en heel prettige mensen. Een hele platte organisatie, waarin iedereen elkaar kent en weet te vinden. En waar je ook altijd bij een ander terecht kunt; de hulpvaardigheid is hoog en men voelt zich nooit ergens te goed of te veel voor.”

René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland: Goed werkgeverschap is de weg naar organisatiesucces – dat is de overtuiging van Great Place to Work Nederland. Organisaties die een cultuur van vertrouwen, trots en plezier hebben, presteren beter. Hier als organisatie in uitblinken is een prestatie. Een prestatie om trots op te zijn en een prestatie die aandacht verdient.” Brouwers over het onderzoek: “Wij vragen de mening van medewerkers op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Die waarden zijn gekoppeld aan prestaties. Deze aanpak hanteren wij wereldwijd in 52 landen bij jaarlijks ruim 6.000 organisaties. Wij zijn het enige onderzoek dat niet alleen vraagt naar de mening van de medewerkers, maar ook de organisatiecultuur meeneemt.”

Picture of Aad van den Boogaart

Aad van den Boogaart

Aad is mountainbiker, quantumfysicus, wielrenner, klimmer en managing director van Aranea. Na omzwervingen in biomedisch onderzoek door heel Europa, is hij sinds 1997 in Nederland werkzaam als adviseur. IT zelf is geen drijfveer; Aad doet het vooral met en voor de mensen, vanuit de overtuiging dat het zoveel prettiger werkt als je het simpel en duidelijk houdt. En dat wie goed doet, goed ontmoet.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties