Ron Obbens

Ron is, als vader van 3 kinderen, actief (hardlopen en fitness) en passief sporter (fan van voetbal en de formule 1). Ook is hij maatschappelijk betrokken, onder meer door zijn rol als lid van de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van een onderwijsstichting in het Primair Onderwijs en als overblijfouder op. Hij is oplossingsgericht en maatschappelijk bevlogen. Hij heeft passie voor zorg en welzijn en is reeds jaren actief als (zelfstandig) adviseur, interim-, programma- en projectmanager bij verschillende organisaties in de zorg en welzijn en verbonden aan Aranea.

Ron levert een bijdrage aan verbetering van zorg- en dienstverlening door in zijn werkzaamheden steeds de cliënt/patiënt centraal te zetten en daarmee steeds een verbinding te leggen tussen het doel van het project en het maatschappelijk belang. Zijn ervaring spitst zich toe op het inrichten van ketenwerk-/bedrijfsprocessen en de informatie-uitwisselingsvraagstukken die zich daarbinnen voordoen.

Vanuit o.a. zijn ervaring als directeur van een softwarebedrijf in de zorgsector en diverse rollen als programma- en projectmanager beschikt Ron over de juiste ervaring op bestuurlijk/strategisch maar ook tactisch niveau om een bijdrage te leveren op elk niveau binnen een (zorg)organisatie of de keten waar die organisatie onderdeel van uitmaakt.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties