Rik Durlinger

Organisaties en mensen met elkaar verbinden om zo het optimale resul­taat te bereiken, is wat Rik drijft. Zijn achtergrond en ervaring liggen in het ont­werpen, in­richten en structureren van processen en in projectmanage­ment – het zijn echter zijn persoonlijke skills waarmee Rik mensen weet te bewegen in de veranderingen die gewenst en noodzakelijk zijn.

Vanuit verschillende rollen bij diverse organisaties heeft Rik de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan op het gebied van projectmanagement, organisatieverandering, procesoptimalisatie en Agile. Het eindresultaat en de mens staan hierbij centraal voor hem. Door rekening te houden met de behoeften van project- en teamleden en deze in lijn te brengen met de gewenste organisatiedoelen, helpt hij een verandering tot een succes te maken. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk bij de mensen met wie hij werkt.

Rik is een echte teamplayer en zet zich altijd voor de volle 100% in. Plezier hebben in wat hij doet is een belangrijke drijfveer. Het eindresultaat telt waarbij hij oog houdt voor andere belangrijke zaken. Het is een kracht van Rik om al die aspecten te combineren, de juiste mensen erbij te betrekken en daar waar nodig hulp van anderen in te schakelen.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties