Rick Taks

Organisaties helpen bij het uitvoeren van strategische verbetertrajecten is hetgeen waar Rick zijn passie ligt. Rick is een ambitieuze, leergierige en resultaatgericht projectmanager. Energie krijgt Rick door onderwerpen vanuit meerdere disciplines te bekijken, om deze vervolgens in teamverband om te zetten tot kansen en verbeteringen.

Bij de aanpak van projecten hanteert Rick een sterke focus op het begeleiden van het proces en het behalen van resultaat. Hierbij worden bijzaken van hoofdzaken onderscheiden, om zo het maximale resultaat te behalen voor de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is Rick zijn opdracht bij Arcadis, waarbij hij als enige van de honderd projectleden een niet technische maar bedrijfskundige achtergrond had om ervoor te zorgen dat de doorlooptijden van het proces en de kwaliteit van het geleverde werk verbeterd werden.

Door zijn enthousiasme en sterke sociale vaardigheden zien andere Rick vaak als een verbinder. Rick is ervan overtuigd dat je door samen te werken meer bereikt dan wanneer je het alleen doet. In zijn projecten zorgt hij voor een goede verstandhouding met de belangrijkste stakeholders. Deze verstandhouding stelt Rick in staat om de context te begrijpen en draagvlak te creëren voor verandertrajecten.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties