Marten Brinkman

De afgelopen jaren heeft Marten zijn sporen vooral verdiend met het adviseren, ontwikkelen en implementeren van geoptimaliseerde IT serviceprocessen met als doel IT dienstverlening maximaal te laten aansluiten op de bedrijfsprocessen. Marten is een rustige en evenwichtige gesprekspartner voor executive management.

Dit heeft hij vanuit verschillende invalshoeken gedaan: als adviseur bij het begeleiden van organisaties, als delivery manager met eindverantwoordelijk­heid voor IT delivery organisaties, en als project- en transitiemanager met eindverantwoordelijkheid voor transities naar sourcing partners. Binnen deze opdrachten is zijn focus steeds meer komen te liggen op organisatorische vraagstukken. Hij heeft meerdere opdrachten uitgevoerd binnen dit vakge­bied; zowel aan de kant van de leverancier als aan de kant van de uitbesteder van IT-diensten. Marten ontwikkelde in dit kader ook een transitie raamwerk.

Marten kenmerkt zich door een open karakter en een positief-kritische blik. Door zijn sterk ontwikkelde analytisch vermogen is hij in staat om op verschil­lende abstractieniveaus te bewegen en deze met elkaar te verbinden. Door zijn natuurlijke manier van leidinggeven is hij goed in staat om organisa­ties die richting op te bewegen, die uiteindelijk de organisatiedoelstellingen optimaal ondersteunt.

Marten is een gecertificeerd ITIL-servicemanager en een ‘thought leader’ op het gebied van het organiseren van IT dienst­verlening en bedrijfsvoering.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties