Joris Houben

Als ervaren project- en programmamanager ben ik gedreven door de essentie van leiderschap: het creëren van impact door middel van heldere visie en doelgerichte actie. Mijn aanpak wordt gekenmerkt door een harmonie tussen daadkracht en zorgvuldigheid, waarbij ik stevig en besluitvaardig optreed terwijl ik tegelijkertijd aandachtig luister naar de behoeften en ideeën van anderen.

Integer handelen staat bij mij hoog in het vaandel; ik geloof sterk in het belang van eerlijkheid en ethisch verantwoord gedrag in alle aspecten van mijn werk. Mijn communicatiestijl is duidelijk, open en transparant, waardoor ik een omgeving van vertrouwen en samenwerking creëer.

Met een uitgebreide ervaring in het managen van diverse projecten en programma’s, ben ik in staat om complexe uitdagingen te structureren en te benaderen met een kalme vastberadenheid. Ik bewaar rust in hectische situaties en behoud een heldere focus op de gestelde doelen.

Wat mij onderscheidt, is mijn vermogen om anderen centraal te stellen. Ik geloof dat het succes van een project afhangt van de mensen die eraan bijdragen. Daartoe creëer ik een omgeving waarin ieders talenten worden erkend en benut. Door mijn rustige en empathische benadering, weet ik teams te inspireren en te motiveren om het beste van zichzelf te geven.

Mijn werkwijze is gestructureerd en methodisch, waarbij ik heldere plannen opstel en nauwgezet de voortgang bewaak. Ik ben kalm en veerkrachtig in het omgaan met onvoorziene omstandigheden en ben altijd bereid om flexibel aan te passen wanneer dat nodig is.

Kortom, als project- en programmamanager combineer ik mijn ervaring, integriteit en leiderschapskwaliteiten om projecten succesvol te volbrengen, waarbij ik de menselijke factor altijd centraal stel.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties