Jan Willem Wolters

Jan Willems expertise uit het bedrijfsleven en de professionele dienst­verlening betreft het operationeel management rondom thema’s als digitalisering, innovatie en ondernemerschap. Met zijn verbindende kwaliteiten is hij in staat om mensen mee te nemen om verandering en groei te realiseren voor de organisatie die hij vooruithelpt.

Innovatief denken is zijn kracht, maar tegelijkertijd heeft hij een scherp oog voor investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatie­risico’s. Jan Willems intrinsieke nieuwsgierigheid maakt hem inhoudelijk sterk; hij weet hierdoor de kritische vragen te stellen en is een stevige gesprekspartner en klankbord voor een directieteam, raad van bestuur of raad van toezicht. Met zijn achtergrond op C-level is hij in staat mede richting te geven aan de strategische koers en kan structuur brengen in het onbekende.

Met zijn empathisch vermogen en positieve mindset is hij verder goed in staat met medewerkers op alle niveaus samen te werken en ze mee te nemen bij veranderingen. Duidelijk over de richting, pragmatisch en flexibel in de weg ernaartoe. Met Jan Willem haal je werkplezier in huis.

Tevens heeft hij een toekomstgerichte kijk op digitalisering en bijbehorende innovaties in de gezondheidszorg. Jan Willem begrijpt de zich sterk ontwikkelende combinatie van digitalisering, innovatie en ondernemerschap ten diepste en helpt organisaties daar graag mee vooruit.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties