Antoine Cuijpers

Antoine is een ervaren Business- IV/IT professional. Hij begeleidt organisa­ties in verbeter- en verandertrajecten ontstaan door o.a. maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving en technologische vernieuwing. Hij helpt zijn relaties om de impact hiervan te bepalen op de missie, strategische doelen maar ook op het huidige businessmodel, de informatievoorziening en IT. Antoine is continu op zoek naar het optimalise­ren van klantwaarde door Business en IT duurzaam met elkaar in verbinding te brengen.

Antoine studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en maakte daar kennis met de vele kanten van (het sturen van) organisaties. In de eerste 10 jaar van zijn loopbaan deed hij kennis en ervaring op in lijnmanagement en staffuncties binnen het primaire proces van verzekeraars en productiebe-drijven. Daarna maakte hij de overstap naar het werkveld van informatie-voorzie­ning en IT. In verschillende rollen bij een Systeem Integrator en een IT Consultancy bureau ondersteunde hij vele organisaties in verschillende be­drijfstakken bij het professionaliseren van hun IV/IT. Ook was Antoine ruim 10 jaar actief als zelfstandig ondernemer. Vanuit een onafhankelijke rol adviseer­de hij zijn klanten op het gebied van proces-, klant- en ketengericht werken en hielp hij projectmatig de verbeteringen en veranderingen te implementeren.

Om zijn rol als adviseur en projectleider goed te kunnen vervullen heeft Antoine door de jaren heen vele vakinhoudelijke- alsook vaardigheden en communicatietrainingen gevolgd. Antoine is een open, integere professional die door zijn helikopterview en analytisch vermogen uitstekend in staat is om ‘bruggen te bouwen’. Hij begeeft zich graag in multidisciplinaire teams en is primair resultaatgericht. Zonder daarbij de individuele medewerkers over het hoofd te zien; zij zijn immers de sleutel tot het succes!

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties