Aad Brinkman

Na eerder zijn sporen ruimschoots verdiend te hebben in het boeiende vakgebied van Service Management, is Aad de afgelopen jaren geleidelijk doorgegroeid naar een graag geziene adviseur en interim professional als het gaat om het aanpakken van bredere procesvraagstukken op het snijvlak van Business en IT. Hij heeft zich mede daardoor de afgelopen jaren meer en meer gericht op het domein van informatievoorziening, informatieanalyse en informatiemanagement, met een intrinsieke voorkeur voor het domein Onderwijs.

Vanuit een structurele inzet als docent en onderzoeker bij (vooral) Hoge­school Inholland is Aad zich steeds meer gaan inwerken in de vraagstukken, uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen die op bedrijfsvoering van toe­passing zijn. Vanuit een IT achtergrond is daarbij het accent meer en meer op informatievoorziening in de brede zin des woords komen te liggen. Slim gebruikmakend van, maar niet puur gedicteerd door zijn kennis van ITIL, BiSL en ASL, vraagt hij zich stelselmatig af hoe informatiestromen zodanig kunnen worden ingezet dat de samen­werking tussen bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter wordt. Dat hij daarbij graag ‘outside the box’ denkt is op z’n zachtst gezegd een pre te noemen.

Aad zit naast zijn werkzaamheden bij opdrachtgevers bepaald niet stil. Zo publiceert hij regelmatig in vakbladen en op blogs (over uiteenlopende onderwerpen als ‘Organisational Behaviour Management’ en ‘Data analyse’, maar ook over de Informatievoorziening rondom Pinkpop) en treedt hij op als spreker op diverse congressen en symposia.

Download onze whitepaper - Visie Agile voor serviceorganisaties