Agile is een mindset (en dus meer dan een alternatieve projectmanagement methode)