Van risico naar strategische kans

Information Security

Door de digitalisering is het belang van informatieveiligheid en privacy enorm toegenomen. Met onze integrale aanpak buigen wij risico’s om in kansen en helpen u ‘in control’ te zijn.

Integrale aanpak

Onze pijlers voor een succesvolle aanpak van privacy en informatiebeveiliging zijn Techniek & Organisatie en Houding & Gedrag. Hiervoor leveren wij (in samenwerking met partners) een compleet pakket aan diensten en ondersteuning, aangeboden in diverse contractvormen. Ontdek hier onze visie op informatiebeveiliging.

In control

Vanuit een scan, nulmeting en/of workshop verkrijgen we samen een beeld van uw huidige positie en ambitie. Op basis hiervan maken we een plan voor de in te zetten middelen en interventies. Vervolgens kunnen wij ondersteunen bij de implementatie en borging. Met tests evalueren we de voortgang en sturen we bij.

Onze dienstverlening

Wij helpen uw vraag graag integraal beantwoorden; echte informatieveiligheid start bij bewustzijn. Vragen en diensten waarmee wij klanten helpen:

  • Hoe kan ik mijn rol als CISO of FG verder professionaliseren?
  • Hebben we een ISMS nodig? (adviesrapport ISMS)
  • Hoe bepalen we ons ambitieniveau i.r.t. wetgeving?
  • Hoe betrekken we onze mensen bij de transitie?
  • Welke privacy & IB-activiteiten zijn voor ons relevant?

Naast een interim Chief Information Security Officer verzorgen wij ook opleidingen voor de CISO en de FG (Functionaris Gegevensbescherming).

Een eerste beeld van uw risico’s, kansen en ambitie. Het resultaat is een helder advies. Uitvoering d.m.v. enquêtes, interviews en/of workshops.

Snel inzicht in hoe efficiënt uw organisatie persoonsgegevens verwerkt op 5 gebieden: beleid, governance, processen, bewustzijn en beheer.

Een totaaloplossing en kwaliteitscirkel waarmee u informatieveiligheid grondig aanpakt. U kiest op maat dat abonnement dat aansluit op uw context.

TArends
Thomas Arends
ADVISEUR

Wilt u de meerwaarde van Information Security voor uw organisatie optimaliseren? Ik ga graag met u in dialoog!

Top