Van risico naar strategische meerwaarde

Information Security

Van risico naar strategische meerwaarde

Information Security

by Aranea
Door de digitalisering is het belang van informatieveiligheid en privacy enorm toegenomen. Met onze integrale aanpak buigen wij risico’s om in kansen en helpen u ‘in control’ te zijn.

Integrale aanpak

Onze pijlers voor een succesvolle aanpak van privacy en informatiebeveiliging zijn Techniek & Organisatie en Houding & Gedrag. Hiervoor leveren wij (in samenwerking met partners) een compleet pakket aan diensten en ondersteuning, aangeboden in diverse contractvormen. Denk hierbij aan projecten of Privacy / IB as a service.

In control

Vanuit een scan, nulmeting en/of workshop verkrijgen we samen een beeld van uw huidige positie en ambitie. Op basis hiervan maken we een plan voor de in te zetten middelen en interventies. Vervolgens kunnen wij ondersteunen bij de implementatie en borging. Met tests evalueren we de voortgang en sturen we bij.

Onze dienstverlening

Wij helpen uw vraag graag integraal beantwoorden; echte informatieveiligheid start bij bewustzijn. Vragen en diensten waarmee wij klanten helpen:

  • Hoe bepalen we ons ambitieniveau i.r.t. wetgeving?
  • Hoe vertalen we risico’s naar kansen?
  • Wat betekent de invoering van de BIG en de AVG?
  • Hoe betrekken we onze mensen bij de transitie?
  • Welke privacy & IB-activiteiten zijn voor ons relevant?

Een eerste beeld van uw risico’s, kansen en ambitie. Het resultaat is een helder advies. Uitvoering d.m.v. enquêtes, interviews en/of workshops.

Snel inzicht in hoe efficiënt uw organisatie persoonsgegevens verwerkt op 5 gebieden: beleid, governance, processen, bewustzijn en beheer.

We helpen u graag aan een kwartiermaker of een interim invulling van uw Chief Information Security Officer.

Een totaaloplossing en kwaliteitscirkel waarmee u informatieveiligheid grondig aanpakt. U kiest op maat dat abonnement dat aansluit op uw context.

FRoumans
Frank Roumans
MANAGING PARTNER

Wilt u de meerwaarde van Information Security voor uw organisatie optimaliseren? Ik ga graag met u in dialoog!

Top