Erik Dirven

Culture eats strategy for breakfast.  

Erik is op zijn best op het grensvlak van strategie en organisatie dynamiek/cultuur. Het reduceren van complexiteit, losmaken wat vastzit. Doelen herijken en oog op de bal om vervolgens samen te kunnen versnellen om het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken. Zijn overtuiging is dat organisaties en de mensen die er werken altijd verborgen potentieel in zich hebben om het verschil te maken. Door te luisteren naar wat er niet gezegd wordt en te doen waar moed voor nodig is, helpt hij organisaties dit potentieel vrij te maken en te mobiliseren ten dienste van verbetering en vernieuwing. 

Door de gemeenschappelijke dynamiek te verbeteren verbetert het resultaat. Het leiderschap vormt hierbij de dirigent, de medewerkers het orkest.   

Erik verstaat als geen ander de kunst om deze orkesten weer te laten resoneren.  

Hij heeft tientallen verbeter transformaties georkestreerd. Een rode draad door al deze opdrachten was de leiderschapsontwikkeling van de dirigenten waar Erik al meer dan 20 jaar ervaring in heeft. Gerealiseerde resultaten bij deze trajecten variëren van 400% EBIDTA vergroting, verlaging risico & kosten, toename efficiëntie, effectiviteit-innovatie & sales, high performance cultuurprofessionalisering en vóóral meer plezier in het werk.  

Naast zijn passie voor het vakgebied strategie/cultuur is Erik actief bestuurslid in een VvE, houdt van koken (op een Kamado) en rijdt regelmatig rondjes Ronde Hoep op een lefty mountainbike.