Archives

by Aranea Aranea Geen reacties

REINIER DE GRAAF

CASE: Verhuizing en ICT-transitie

Reinier de Graaf Gasthuis ging verhuizen en vroeg Aranea het totale Programmamanagement vanuit ICT-perspectief te faciliteren. Het bleek een enorme logistieke operatie. Door effectieve samenwerking met stakeholders wisten we de infrastructuur naar het hoogste plan te brengen.

Een modern ziekenhuis zit vol met ICT: van operatie- en onderzoekskamers met gevoelige apparatuur tot de ICT voor administratie, communicatie en medische ondersteuning. Een 24/7 bedrijf dat het hele jaar door draait! Een verhuizing betekent: een nieuw ziekenhuis bouwen, helemaal herinrichten, alles uittesten en optimaliseren. Want patiëntveiligheid staat voorop.

Aranea adviseurs waren o.a. verantwoordelijk voor ICT werkplekken (specificatie, inkoop, installatie, configuratie en testen), rijdende computers (denk aan een computer op de medicijnkar), audiovisuele installaties (videoconferentie), patiënt gegevensbeheer en 101 losse eindjes! Een memorabel project.

Resultaten

  • Succesvol PM binnen planning
  • Facilitatie ‘wendbare’ ICT transitie
  • Optimalisatieslag ICT werkplekken
  • Optimalisatie patiënt gegevensbeheer
  • Digitalisering van processen
by Aranea Aranea Geen reacties

ARKIN

CASE: Customer experience

Arkin is continu bezig haar organisatie te innoveren en concludeerde uit onderzoek dat er rondom de bereikbaarheid verbeterpunten waren. Het gevoel dat een beller (cliënt, potentiële cliënt, doorverwijzer) overhoudt aan een contactmoment is voor Arkin cruciaal.

Aranea deed onderzoek naar de bron van de problemen, bracht de gevolgen in kaart en gaf advies over de verbeteringen en de meerwaarde hiervan. Vanuit een integrale aanpak (interviews / data-analyse) kwamen we tot verdiepend en pragmatisch advies.

Met het advies heeft Arkin doeltreffend beleid uitgestippeld. Tevens is een dienst gecreëerd waarmee het Arkin Service Center per locatie de relevante processen kan herontwerpen. De route van potentiële cliënt naar cliënt komt hiermee in een stroomversnelling.

Resultaten

  • Innovatie klantbeleving
  • Optimalisatie conversie ”beller naar cliënt”
  • Vereenvoudiging bereikbaarheidsproces
  • Integrale aanpak telefonie, voicemail, website
  • Co-creatie nieuwe dienst Arkin Service Center
Top