Archives

by Aranea Aranea Geen reacties

DLL

CASE: Program Impact Analysis

DLL vroeg Aranea een impactanalyse uit te voeren en verbetervoorstellen te geven voor een omvangrijk programma dat uit dreigde te lopen. Het senior management wilde een gefundeerde keuze maken ten aanzien van het prioriteren van specifieke programmaonderdelen.

Op basis van interviews en workshops hebben we de potentiële business impact van het uitstel inzichtelijk gemaakt. Zowel de symptomen als de bron van het probleem zijn blootgelegd. Op basis van dit frisse perspectief zijn alternatieve scenario’s geschetst.

Met ons advies kon het management een gefundeerde beslissing nemen ten aanzien van het prioriteren van projecten binnen het programma. Tevens zijn verbetervoorstellen geformuleerd ten aanzien van Governance en Reporting om herhaling te voorkomen.

Resultaten

  • Fundament keuze programmavoortgang
  • Aanscherping Governance & Reporting
  • Basis Earned Value Management
  • Vernieuwde visie op P3M
Top