Archives

by Aranea Aranea Geen reacties

THETFORD GLOBAL

CASE: Implementatie IT Roadmap 2020

Als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt zag Thetford reden om de toepassing van informatietechnologie binnen de diverse bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het resultaat was de co-creatie van een ‘IT Roadmap 2020’.

Aranea adviseurs hebben hierna diverse teams begeleid bij het concretiseren van de roadmap. Dit aan de hand van workshops en coaching. Samen met stakeholders vanuit de business is het plan uitgewerkt waarmee de informatievoorziening nu optimaal is afgestemd op de bedrijfsstrategie.

Ook de begeleiding voor de keuze van een nieuw ERP systeem teneinde de digitale transformatie te versnellen wordt door Aranea uitgevoerd.  Zo wordt de IT Roadmap snel concreet en komt het ‘masterplan’ tot leven.

Resultaat:

 • Uitrol IT strategie 2020
 • Ondersteuning handhaving marktpositie
 • Versterking business-driven IT afdeling
 • Versnelling digitale transformatie
by Aranea Aranea Geen reacties

THETFORD EUROPE

CASE: IT Roadmap 2020

Het management binnen Thetford zag een groeiende discrepantie tussen de business requirements en hetgeen IT als oplossingen kon bieden. Voor Thetford reden om te herbezinnen en heel bewust te kijken naar de strategie, toepassing en organisatie van informatietechnologie binnen de diverse bedrijfsprocessen. Door de crisis was dit al geruime tijd niet meer gebeurd.

Aranea adviseurs verzorgden een uitgekiende mix van dialoog, presentaties en workshops om uiteindelijk mét elkaar keuzes te maken. In het proces hebben we flink ingezet op vertegenwoordiging van de business bij de workshops. Hierdoor hebben we continu het business-perspectief centraal gesteld.

Het resultaat was een ‘IT Roadmap 2020’ en een doorvertaling hiervan in een maatwerk presentatie die voor verschillende stakeholders is gegeven. Twee belangrijke ‘deliverables’ waren een programmaplan (doorvertaling roadmap) alsmede een financiële onderbouwing hiervoor.

Resultaat:

 • Co-creatie en fundament IT strategie 2020
 • Ondersteuning handhaving marktpositie
 • Versnelling business-driven IT afdeling
 • Programmaplan met financiële onderbouwing
by Aranea Aranea Geen reacties

OMRON

CASE: Road to the Cloud

Als gevolg van het aflopende contract met de huidige sourcingpartner ontstond bij Omron Europe het idee een nieuwe marktanalyse te maken. Na een quick scan werd duidelijk dat er inderdaad een positieve business case leek te zijn. Men besloot opnieuw uitvraag in de markt te doen.

Aranea adviseurs stelden samen met het Omron-team een programma van eisen en wensen op. Dit leidde tot een RFP die aan 3 verschillende partijen is uitgereikt. Met één van deze partijen hebben we contractonderhandelingen gevoerd en de dienst zo scherp mogelijk afgestemd.

Op basis van onze knowhow rondom aanbestedingen, datacenters, Cloud en architectuur hebben wij Omron Europe ondersteund bij het selecteren van een outsourcingspartner voor datacenter- en infrastructuurdiensten. Daarnaast hebben we de basis gelegd voor een ‘global’ ict-strategie: ons werk voor Omron Europe inspireert de overige Omron markten VS, Azië en Japan.

Resultaat

 • Kostenbesparing door effectieve Sourcing
 • Versnelde transitie naar de Cloud
 • Business driven ICT-afdeling
 • Bijdrage aan ‘future proof’ ICT-strategie
 • Blauwdruk & inspiratie global ICT-strategie
Top