Archives

by Paul Bouten Paul Bouten Geen reacties

GEMEENTE ROERMOND

CASE: Modernisering Besluitvormingsprocessen

In vele producten en diensten die de gemeente Roermond levert, speelt besluitvorming een belangrijke rol. Besluitvorming is in de bedrijfsvoering van de gemeente een zeer belangrijk (sub-)proces, dat de snelheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente als geheel beïnvloedt.

Het project Modernisering Besluitvormingsprocessen heeft tot doel de kwaliteit van het besluitvormingsproces te verbeteren, een zo’n ‘lean’ mogelijk proces in te richten, een eenduidig proces voor alle gremia te implementeren en een zo groot mogelijke digitaliseringsslag te maken binnen het besluitvormingsproces.

In de rol van adviseur heeft Aranea bijgedragen aan de verdere implementatie bij alle gremia. En bij het realiseren van de digitaliseringsslag binnen het besluitvormingsproces. Daarnaast dragen we bij aan de manier waarop het besluitvormingsproces in de toekomst ook continue kan worden verbeterd.

Resultaten

 • Digitalisering van besluitvormingsproces
 • Onderdeel van zaakgericht werken
 • ‘Lean’ werkproces
 • Informatie plaats- en tijdonafhankelijk toegankelijk
by Aranea Aranea Geen reacties

GEMEENTE DRUTEN

CASE: KCC & Zaakgericht Werken

De gemeente Druten had de ambitie om vanaf januari 2014 volledig digitaal te werken. In de rol van Programmamanager was Aranea verantwoordelijk voor de implementatie van Zaakgericht Werken, digitalisering van documenten en werkprocessen, substitutie en integratie met het klantcontactcentrum (KCC).

Naast de technische inrichting en het innoveren van werkprocessen betrof het hier een echt verandertraject. Juist omdat Zaakgericht Werken en het KCC sterk gerelateerd zijn, mochten wij het KCC vanaf de grond af aan opbouwen. Vervolgens is ook het vraagstuk informatiebeveiliging op de backlog geplaatst.

Door de integrale visie en aanpak die we bij deze organisatie volledig hebben mogen implementeren, heeft de gemeente Druten een ontwikkeling doorgemaakt van volger naar koploper. In september 2015 werd het KCC door burgers beloond met het cijfer 9.

Resultaten

 • 100% digitale dienstverlening
 • Implementatie Zaakgericht Werken
 • Visie, opbouw & implementatie KCC
 • Een bewust IB-plan
 • ‘Lean’ werkproces & een blije burger
by Aranea Aranea Geen reacties

GEMEENTE ZOETERMEER

CASE:  Integrale Dienstverlening, Zaakgericht Werken

Het stadhuis van de gemeente Zoetermeer wordt de komende jaren gerenoveerd. Het doel is om na deze verbouwing zoveel mogelijk digitaal, papierloos en plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Veel medewerkers hebben op dit moment nog veel archief rondom de werkplek. Kortom, het huisvestingsconcept voor het stadhuis staat of valt met de digitalisering.

Gezien de renovatie van het stadhuis, de introductie van Het Nieuwe Werken, de organisatiebrede digitaliseringsslag en het gegeven dat het Team Belastingen aan de vooravond staat om het belastingpakket al dan niet regionaal aan te besteden, heeft de gemeente Zoetermeer ondersteuning gevraagd.

Aranea faciliteert de inrichting van Zaakgericht Werken, met name gericht op cultuur en processen. Daarnaast voorzien we in pakketselectie- en aanbesteding van het nieuwe belastingpakket. Samengevat helpen we bij het compleet (her-)ontwerpen van digitale en zaakgerichte werkprocessen zodat de Integrale Dienstverlening naar het hoogste niveau gebracht wordt.

Resultaten

 • Integrale Dienstverlening
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Ondersteuning Zaakgericht Werken
 • Aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ
 • Coachen van Lean / Agile werkprocessen
Top