De reis naar een positieve klantbeleving

Gemeenten

U wilt uw dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen optimaliseren? En deze customer journey ondersteunen met een efficiënte bedrijfsvoering? Wij faciliteren u graag op deze reis!

Integrale Dienstverlening

Wij brengen uw gemeente terug bij de kern: hoe kunnen we onze klanten écht faciliteren? Middels Integrale Dienstverlening helpen we u bouwen aan efficiënte service richting alle stakeholders. We brengen uw positie en ambitie in beeld en vertalen dit in een plan. Ontdek hier onze oplossingen voor uw gemeentemarkt.

De wendbare gemeente

Van gemeenten wordt steeds meer flexibiliteit verwacht, bijvoorbeeld door decentralisaties en nieuwe wetgeving. Gemeenten geven hier deels zelfstandig invulling aan, maar ook door samenwerking of uitbesteding van onderdelen. Door het opstellen van een heldere Sourcing strategie helpen wij bij het maken van de juiste keuzes.

Uw gemeente ‘in control’

Door de digitalisering lijken uw primaire bedrijfsprocessen steeds meer op die van een informatiefabriek. Elke gemeente is daarmee verantwoordelijk voor goede informatiebeveiliging. Met onze integrale aanpak creëren we inzicht in de risico’s voor uw gemeente. Risico’s zetten wij vervolgens om in kansen en toegevoegde waarde.

Onze dienstverlening

Ongeacht het volwassenheidsniveau van uw organisatie; wij helpen u bouwen aan optimale dienstverlening. Enkele vragen en diensten waarmee wij klanten helpen:

  • Hoe implementeren we Integrale Dienstverlening?
  • Hoe krijgen wij grip op de digitale transformatie?
  • Hoe voeren we regie rondom de Omgevingswet?
  • Hoe implementeren we Zaakgericht Werken?
  • Hoe brengen we ons KCC op het hoogste niveau?

D.m.v. Integrale Dienstverlening helpen we uw service richting alle stakeholders optimaliseren. Na een nulmeting vertalen we uw ambitie in een plan.

Wij ontwikkelen de relevante competenties die u nodig heeft in de digitale transformatie. Denk hierbij o.a. aan Informatiemanagement en Regievoering.

Wij implementeren nieuwe concepten zoals het Tijd- en plaatsonafhankelijk werken, HNW en Zaakgericht Werken.

Wij analyseren uw volwassenheidsniveau en maken in een workshop uw ambitie scherp. Vervolgens stellen we een plan op. Na advies ondersteunen we bij implementatie.

JannekevdHout2
Janneke van den Hout
ADVISEUR

Wilt u de meerwaarde van Integrale Dienstverlening voor uw gemeente optimaliseren? Ik ga graag met u in dialoog!

Top