Trusted advisor

Vertrouwen, transformatie en een kopje thee

by Elly Holm

De wereld verandert. Snel. Het tempo en de omvang van de veranderingen vormen een enorme uitdaging voor bedrijven die relevant, flexibel en succesvol willen zijn én blijven. Hoe? Zij, wij, handelen. We plannen nauwkeurig en noteren onze acties in een takenlijst. En dan? Dan werken we die lijst af.    

Maar onze lijsten met actiepunten groeien exponentieel in verhouding tot de tijd die we beschikbaar hebben om ze uit te voeren. Minder tijd, meer acties. Dus versnellen we. We nemen ons voor dingen nog sneller te doen. En de manier waarop wij met elkaar communiceren (gesprekken, vergaderingen, e-mails, strategiesessies, online meetings, klantcontacten) gaat in deze versnelling mee.  

We halen consultants binnen, managementadviesgoeroes, specialisten. We betrekken, lossen op en implementeren. We vergeten het draagvlak vooraf en de borging achteraf niet, maar we doen ze wel snel. We haasten ons van de ene verplichting naar de andere in de meedogenloze achtervolging om onze eeuwig groeiende actiepuntenlijst af te vinken.   

En zo surfen we op de grote golf van verandering; dapper, sterk en zelfverzekerd. Maar waarom voelt het zo vaak dat die grote golf eigenlijk een tsunami van acties is die ons dreigt te verzwelgen? 

Het antwoord ligt in de manier waarop we ons inzetten. We behandelen onze verplichtingen als actiepunten met vaste agenda’s (ons opgelegd vanuit sterk vooropgezette ideeën in de hoofden van gesprekspartners), met het strenge voornemen om het urgente probleem op te lossen. We wisselen gedetailleerde informatie (snel) uit en bevestigen (als de tijd het toelaat) het resultaat. En voegen dat resultaat toe aan… onze actiepunten.  

Is het mogelijk dat we een ander soort verplichting kunnen hebben? Een soort betrokkenheid die bijdraagt aan de relevantie, het aanpassingsvermogen en het succes van onze bedrijven, en ons tegelijkertijd het gevoel geeft dat we professionele surfers zijn en niet zo zeer overlevingsvechters? 

Goed nieuws. Er is een gespreksmodel met opvallend tastbare resultaten; een bevredigend gevoel en de mogelijkheid tot duurzaam transformerende oplossingen. Een dialoog waarbij gesprekspartners een kwestie rustiger en breder kunnen uiten en verkennen, waardoor beter begrip ontstaat. Ze doorleven de materie, voordat de zoektocht naar een oplossing wordt gestart. Uiteindelijk komen er actiepunten uit voort, maar de manier waarop deze tot stand is gekomen is anders en dat maakt een groot verschil als we ermee aan de slag gaan. Het maakt het afwerken van onze actielijst doelgericht, trefzeker en efficiënt.

Een verhoogd gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid maakt energie vrij bij het uitvoeren van de taken, vooral omdat de context (het ‘waarom’) wordt begrepen. Actiepunten zijn afgestemd op begrip, samenhang in het grotere geheel en bewuste intentie. Kortom, het resultaat wordt krachtiger. Met blijvende, duurzame verandering. Dit stelt ons in staat om de grote golf van veranderingen beheerst te surfen… dapper, sterk en zelfverzekerd, met gevoel van een professional…   

Luchtkastelen? 

Niet echt. Deze manier van gesprekvoering is onderdeel van het thema The Trusted Advisor.  Een Trusted Advisor is een betrokken partner die bedreven is in deze manier van communicatie en dit type transformatieve opdrachten.   

Een Trusted Advisor stelt de partner (klant, decision maker) centraal. Hij, of zij, maakt er werk van om een diepgaand begrip van de context waarin de partner opereert (het bedrijf, de politiek, de sector, de persoon) te ontwikkelen.

Zijn/haar succes wordt bepaald aan de hand van de verzameling aan hoogwaardige klantcontacten. Opdrachten die waarde creëren voor de klant, daarbij pragmatisch, resultaatgericht zijn en nauw aansluiten bij de uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd. Een Trusted Advisor is zeer op actie georiënteerd, maar komt op een andere manier aan de actiepunten. En dat maakt een groot verschil.   

Klinkt goed? Ja hè? 

Waar begin je? Nou, door thee te drinken. 

Niet het gehaaste onderdompelen van een theezakje en het drinken op weg naar de volgende afspraak. Ik heb het over het maken van tijd. Wat vroeger, lang geleden, een ritueel was. Een ritueel dat zorgvuldige voorbereiding vereiste, plus het serveren en drinken van thee. Thee drinken kostte tijd én aandacht.

Die aandacht, die tijd, die focus. Misschien is dat het ritueel dat wij zoeken. Nodig hebben om díe oplossingen te vinden die nodig zijn om onze bedrijven écht te verbeteren. Met bewustzijn van de impact die onze oplossingen hebben op deze wereld. Dat acties het resultaat zijn van meer begrip en een duidelijke focus. Dat ze afgestemd zijn niet alleen op de urgente uitdagingen, maar ook de grotere context en een lange termijn.    

Je begrijpt het… het gaat hier niet om thee. Het gaat om het maken van tijd. Voor kansrijke transformaties.  Met partners die je kunt vertrouwen. 

Interesse om dit te verkennen? Maak tijd. Voor een kopje thee.  

_____________________________________ 

Aranea is een onafhankelijk management advies bedrijf. Naast het helpen van onze klanten om optimale waarde en betekenis te creëren, serveren we ook thee, en goede koffie als dat uw voorkeur heeft. 😊 

Meer weten? Neem contact met ons op. 

Geef een antwoord

Top