Ontdek onze onafhankelijke blik

Sourcing

Zelf blijven doen of uitbesteden? Onze IT-sourcing helpt uw organisatie ten eerste bewust kiezen. Het resultaat is meer ROI en bovendien wendbaarheid om snel op de markt in te spelen.

Durft u verder te kijken?

Uw organisatie komt hoe dan ook voor de vraag te staan: wat doen we met onze IT of met deze IT-dienst? Het tempo waarin uw organisatie dient te innoveren neemt toe. En focus is cruciaal om vaart te behouden. De keuze voor het Outsourcen van IT vraagt om een strategische kijk op uw Business en hoe IT daarin een rol speelt!

Partners zijn beeldbepalend

Uw organisatie investeert in regie op IT.  Terecht omdat IT steeds meer als ‘always on’ en tegelijkertijd als business innovator wordt erkend. Samenwerking met partners is cruciaal. Daarom faciliteren wij met een gedreven én onafhankelijke blik uw keuzetraject. Van visie en strategie tot selectie en implementatie. Samen komen we verder.

Onze dienstverlening

Wij helpen u navigeren en implementeren; van het ontdekken van strategie tot het borgen van continuïteit. Enkele vragen en diensten waarmee wij helpen:

  • Hoe richten we onze IT efficiënt in?
  • Is het Outsourcen van onze IT slim?
  • Hoe ziet onze Sourcing strategie eruit?
  • Wie is de specialist voor dit vraagstuk?
  • Welke IT-componenten zijn ‘mission critical‘?

Uw ambitie drijft uw Sourcing strategie. Vanuit uw gewenste informatievoorziening analyseren wij geheel onafhankelijk uw ideale scenario i.r.t. partners. (incl. business case, risicoanalyse, transitieplan etc.)

Vanuit sterke interactie met uw stakeholders begeleiden wij u naar een selectie van interne en externe oplossingen. Van intake en selectieplan tot markttoetsing.

Bij een nieuwe samenwerking starten we met een nulmeting, rollen we een transitieplan uit en dragen we taken en kennis over bij uw partners.

De samenwerking moet geregisseerd worden. Wij helpen met P3M de samenwerking optimaliseren met Service Levels, Business-IT Alignment en metingen.

MBrinkman
Marten Brinkman
ADVISEUR

Wilt u de meerwaarde van Sourcing voor uw organisatie optimaliseren? Ik ga graag met u in dialoog!

Top